Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla "Pirmsskolā" novembra numurā lasiet:

PIRMSSKOLA UN VECĀKI

Ģimeņu konkurss Mājas saimniekošana. Sadarbības ar audzēkņu vecākiem organizēšana pirmsskolas izglītības iestādēs bieži ir viens no pedagogu aktuālākajiem sarunu tematiem. Piedāvājam  ģimeņu konkursa Mājas saimniekošana aprakstu, rezultātus un izvērtējumu. Pieredzē dalās Krāslavas novada pirmsskolas izglītības skolotāju Metodiskās apvienības vadītāja, PII Pīlādzītis vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova.

 PIEREDZE

Mūzika rudens krāsās. Viesu – kolēģu – uzņemšana izglītības iestādē vienmēr ir atbildīgs notikums, jo līdztekus profesionālās pieredzes nodošanai ir jāiepazīstina arī ar iestādi, kolektīvu un, protams, pasākuma vērtību nosaka arī atvērta, labestīga un pozitīva gaisotne. Šķiet, ka tieši tāds pieredzes pasākums ir īstenots Balvu pirmsskolas izglītības iestādē Pīlādzītis, kur 25. oktobrī pulcējās novada mūzikas skolotājas. Ar pirmsskolas vadītājas vietnieces Ilonas Ločmeles atsaucību varam piedāvāt informāciju par pasākuma gaitu un dalībniekiem, kā arī praktiski izmantojamu rudens svētku scenāriju.

METODISKIE MATERIĀLI

Dramatizācija un teātra spēle pirmsskolā. Pedagogu izstrādātie mācību un metodiskie materiāli ir vērtīgi gan kā pedagoģiskā procesa teorētiskā izziņa, gan arī kā pieredzes, labās prakses apkopojumi, kas aktivizē skolotāju radošo darbību un pieredzes apmaiņu. Par to liecina ikgadējie, var teikt – tradicionālie, metodisko izstrādņu skates – konkursi visā Latvijā. Varam piedāvāt ieskatu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Laimiņa metodiskajā izstrādnē Dramatizācija – pirmsskolas vecuma bērna vispusīgas attīstības virzītājs.

ROTAĻNODARBĪBA

Integrētā rotaļnodarbība pasakai Zaķīša mājiņa. Pieredzē dalās Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte skolotāja Inese Ķīse.

IR VĒRTS ORGANIZĒT

Eksperimenti un novērojumi ar ūdeni un ledu. Merodiskais materiāls 1. un 2. jaunākā bērnu vecuma grupā. Pieredzē dalās Anita Pētersone, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš skolotāja.

PSIHOLOĢIJA

Mūsdienu bērni – izlaisti vai atvērti savās emocijās? Ieteikumi, kā audzināt radošus bērnus, gan mācot disciplīnu, gan neapspiežot kreativitāti. Stāsta Iveta Pudāne, PPII Lotte izglītības metodiķe.

Trīsgadnieka emocijas. Bērni katru dienu pārdzīvo visdažādākās emocijas – gan pozitīvas, gan negatīvas. Dažkārt tās ir tik spēcīgas un intensīvas, ka pārņem bērnus un viņi nespēj savaldīties. Ar laiku bērni iemācās paši sevi nomierināt un tikt galā ar dažādajām emocijām. Vecāku mierinājums stresa situācijā ir svarīgs ikvienam bērnam. Stāsta Kristīne Jozauska, psiholoģe.

PASĀKUMS

„Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem’”. Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestādē Latvijas dzimšanas dienai par godu tika organizētas sporta izpriecas Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem’ dažāda vecuma bērniem. To autore un vadītāja ir sporta skolotāja Ludmila Kartenko. Raksturojot pasākumu ieceri, skolotāja stāsta, ka to mērķis bija ar fizisko audzināšanu un latviešu tautas rotaļu palīdzību attīstīt bērnos izziņas interesi par Latviju.

Mārtiņdienas svinēšana pirmsskolā. Pieredzē dalās Madonas pilsētas PII Priedīte grupas Taurenīši skolotāja Santa Miglone-Puķudārza.

PIEREDZE

Valoda – mana krāšņākā rota. Ar tādiem vārdiem un moto rotaļnodarbībai Manas valodas rīts mūs sveicina Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes grupas Kastanīši skolotāja Dace Sadaka. Daudzkārt esam publicējuši rakstus par latviešu valodas, valsts valodas apguvi, runas attīstības nozīmi, veiksmēm un grūtībām pirmsskolā. Šoreiz iepazīsim pieredzi, kā lielu darbu var darīt ikdienas rotaļnodarbībā, radoši rosinot bērnu aktivitāti un ģimeņu atbalstu.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

27.11.2019 12:59

@SkolasVards: "Skolas Vārdu" un citus izglītības e-žurnālus abonē šeit: https://t.co/PtXZ6DZwkL https://t.co/oH0sjnaw5z

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Dvīņi nav vienots veselums ‒ jāpalīdz veidoties individualitātei. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Skolotāja pieredze: Matemātika sportojot. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā mācīt bērnam domāt, lai viņš augtu, nevis stagnētu. Kerola Dveka (Carol Dweck) ir psiholoģe un profesore Stenfor… https://t.co/m8BDGiQEHy

27.11.2019 12:34

@SkolasVards: Atraisīt kustību prieku. Saruna ar sporta skolotāju Pēteri Krastiņu no Salas vidusskolas. Pērn viņš atzīts par izci… https://t.co/Y0omMBqkrh

27.11.2019 12:33

@SkolasVards: Ekspertu diskusija: zināšanu par veselību trūkst ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:20

@SkolasVards: RT @IzglitibaunK: Kā skolās jēgpilni izmantot sociālos medijus. https://t.co/4gNy6C7gnb