Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla "Skolas Vārds" 14. februāra numurā lasiet:

NUMURA TĒMA

Centralizētie eksāmeni: viedokļi un idejas. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centrs (VISC) plāno nākamā – 2013./2014. – mācību gada valsts pārbaudījumu norises laikus. Plānotas arī izmaiņas valsts pārbaudījumu sistēmā vispārējā vidējā izglītībā, sākot ar 2014./2015. mācību gadu. Tāpēc Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) organizēja diskusiju par centralizēto eksāmenu sistēmu. Iesniegtos priekšlikumus līdz 20. februārim LIVA apkopos un pēc tam formulēs viedokli, kuru 25. februārī iesniegs IZM.

NUMURA INTERVIJA

Svarīgi attīstīt bērnu domāšanu. Šobrīd ir ļoti labvēlīgs laiks, lai taptu vēl jaunas skolas, kas spēj skatīties dziļāk un plašāk. Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas matemātikas skolotājai Austrai Reihenovai ir sava teorija, kā vajadzētu darboties Latvijas izglītības sistēmai. Viņa piedāvā divus mācību modeļus: sadalīt līmeņos klases un noteikt lekciju veida mācību sistēmu.

SKOLA UN KARJERAS IZVĒLE

Karjeras izglītība – individuāls ceļš. Vajag saskatīt, kas bērnam padodas, un ieguldīt enerģiju, lai attīstītu šo jomu. Nav jēgas ielikt spēkus jomā, kas nepadodas. Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centra vadītāja Inta Lemešonoka piedāvā praktiskus materiālus skolēna karjeras izvēlei.

SKOLA UN IESPĒJAS

Vides apziņas veidošanās sākas skolā. Ekoskolu programma, kas šogad svin savu 10. jubilejas gadu Latvijā, nav tikai teorētisks pamatojums aktivitātēm, kuras skolēni un skolotāji īsteno programmā. Kaut kas kopīgs ir visām šīm izglītības iestādēm – to pamanīt var uzreiz. Būt par ekoskolu – tā ir dzīve un vesela kultūra. Ilze Grunska, mediju koordinatore Vides izglītības fondā.

 AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Daži aktuāli jautājumi par angļu valodas centralizēto eksāmenu un ne tikai. Atbild Kristīne Ilgaža, VISC sabiedrisko attiecību speciāliste.

 GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA

Iemācīt izmantot iespējas, ko piedāvā pasaule. Kā dzīvot labāk labākā pasaulē? Tas ir jautājums, uz kuru atbildi meklē bērni un jaunieši, kas skolā tā vai citādi apgūst globālo jeb attīstības izglītību. Taču – cik lielā mērā skolēni gūst izpratni par globālās izglītības tēmām?

 ATTIECĪBAS AR SKOLĒNU

Kā saprast pusaudzi. Jūsu bērns ir pusaudzis? Viņa atzīmes sākušas klibot? Ir kāda nobastota stunda? Jums pasliktinājušās attiecības? Pastāstīšu, kāds varētu būt vieglāks pusaudža periods un kāds – smagāks, un ko pieaugušie var darīt, lai šis laiks paietu bez lieliem zaudējumiem un pārdzīvojumiem. Baiba Gerharde, RSU Psihosomatikas klīnikas ārste psihoterapeite.

SKOLOTĀJA PIEREDZE

Robotika skolā un problēmorientēta mācīšanās. Grieķijas lielākajā salā Krētā Retimno pilsētā pašā vasaras karstumā jūlijā notika starptautiski kursi skolotājiem Robotika skolā (School Robotics). Tajos piedalīties rosināja vēlme apgūt ko jaunu, pilnveidot Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas Datorsistēmas mācību saturu atbilstoši laikmeta un darba tirgus prasībām, kā arī skolēnus izglītoties motivējošu risinājumu meklējumi. Edīte Liekmane, Saldus Profesionālās vidusskolas jauno tehnoloģiju skolotāja.

SKOLOTĀJA VIEDOKLIS

Skolotājs = ierēdnis?! Gribētos, lai katru no IZM iecerētajām reformām apspriestu no visām pusēm un visi procesā iesaistītie. Obligāta piebilde: es esmu par reformām, par kardinālām reformām. Piemēram, augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanai, skolu vadītāju rotācijai, mācību satura un metodikas modernizācijai... Māra Bērente, skolotāja.

SKOLAS VIDE

Par spē­ju at­slā­bi­nā­ties un iz­just lab­iz­jū­tu. Lai la­bāk spē­tu iz­just šo uni­kā­lo vie­no­tī­bu ar Vi­su­ma spē­kiem, ap­gū­sim spē­ju at­slā­bi­nā­ties. Da­bā cī­ņas nav. Cī­ņa ir ti­kai ie­do­mā­ta mū­su gal­vās. Da­ba tie­cas pēc har­mo­ni­jas, tā­pēc at­lai­dī­sim mū­su bai­les, sa­sprin­dzi­nā­ju­mu, ne­mie­ru un šau­bas. Kaspars Bikše, psihologs, lektors Dānijā.

 METODISKIE MATERIĀLI

Metodiskā izstrādne 8. klases stundai Rāpuļu daudzveidība Latvijā. Sibilla Gedvila, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja.

Praktiski materiāli skolēna karjeras izvēlei. Inta Lemešonoka, Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centra vadītāja.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

11.07.2019 15:32

@SkolasVards: Pētniece: Remigrējošo ģimeņu bērniem skolās nepieciešams pārejas posms https://t.co/MnOtmvYbbn via @SkolasVards

07.06.2019 13:35

@SkolasVards: RT @realaGrutniecba: Dārgie vecāki, ratu kulbās ir par 5 grādiem siltāks nekā ārā. Ja ārā ir +30, izdariet, lūdzu, secinājumus par segu un…

07.06.2019 13:33

@SkolasVards: RT @Kristaps_Sis: Varu tikai noņemt cepuri @rebaltica priekšā. Ļoti labi par puspatiesībām un mītiem attiecībā uz finansējumu pedagogiem.…

21.05.2019 15:50

@SkolasVards: Pedagogu darba samaksu reglamentējošos noteikumus valdība apņemas grozīt līdz jūnija beigām https://t.co/iPJma0BBXk via @SkolasVards

21.05.2019 15:14

@SkolasVards: Nozaru profesionāļi viena gada laikā varēs iegūt skolotāja kvalifikāciju https://t.co/uJXiZK8Vu5 via @SkolasVards

16.05.2019 15:02

@SkolasVards: Pašvaldību savienība pārmet, ka skolu tīkla reorganizācijas plāni nav saskaņoti ar visām iesaistītajām pusēm… https://t.co/rmeUBUGtm0

16.05.2019 14:53

@SkolasVards: ES fondu programmā visvairāk digitālo mācību līdzekļu vēlas izstrādāt dabaszinātņu apguvei https://t.co/xtN8U7oYN7 via @SkolasVards

16.05.2019 14:49

@SkolasVards: Skolās rīkos narkotisko vielu pārbaudes https://t.co/SnWUcZpvgw via @SkolasVards

14.05.2019 19:17

@SkolasVards: RT @RIIMC1: RIIMC aicina pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus piedalīties forumā “Izglītība izaugsmei 2019”-12. jūnijā Rīgas Natālijas…

14.05.2019 16:22

@SkolasVards: Šuplinska norāda, ka kritērijiem neatbilstošās skolas laika gaitā varētu tikt reorganizētas https://t.co/o4Uvh5BiYh via @SkolasVards