Žurnāls "Skolas Vārds"

NUMURA TĒMA

Arodbiedrības spēks slēpjas biedros. Meklējot izglītības sistēmas paraugvalsti, skatiens neviļus vēršas uz mūsu ziemeļu kaimiņiem somiem. Pagājušajā nedēļā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība uzņēma viesus – Somijas Izglītības darbinieku arodbiedrības prezidentu Olli Lukainenu un arodbiedrības starptautiskā departamenta vadītāju Ritvu Semi. Viesi stāstīja par savu pieredzi problēmu risināšanā, kādas daļēji ir arī Latvijā.

NUMURA INTERVIJA

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Sanda Liepiņa: „Mums jābūt reālistiem un arī – optimistiem.” IZM valsts sekretāres amatā nesen darbu sākusi Sanda Liepiņa. Īstenojot izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa sāktās reformas izglītībā, IZM amatpersona cer gan uz sociālo partneru, gan ministrijas darbinieku atbalstu. Intervijā uzzinām vairāk par jaunās valsts sekretāres plānotajiem darbiem un viedokli izglītības jautājumos.

 IZGLĪTĪBAS PROJEKTS

Alma Mater izlaidums studiju programmā Skolotājs. Latvijas Universitātes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide ietvaros kopš 2011. gada LU ir pārstrukturizēta skolotāju izglītība, izveidojot 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Skolotājs, kuras 60 absolventi 23. februārī saņēma skolotāja diplomus 9 studiju virzienos. Pirmais izlaidums bija jau 2012. gada jūnijā, kad diplomus saņēma 38 studenti. Projekta īstenošana bija īpaša iespēja studijām atlasīt mērķtiecīgākos un gudrākos reflektantus, un tas atspoguļojas arī studiju procesā un rezultātos.

 HUMĀNĀ PEDAGOĢIJA

Mēslu kastē var izaugt ziedi. Audzināšana notiek laikā un ir pakļauta laikmeta pārmaiņām. Tā ir neatņemama kultūras sastāvdaļa, tāpēc vistiešākajā veidā atkarīga no kultūras. Kultūras līmenis nosaka sabiedrības audzinātības līmeni. Lai izprastu audzināšanas fenomenu, vispirms jāizprot sabiedrības sociālā situācija, kurā radusies konkrētā pedagoģiskā situācija, humānās pedagoģijas meistarklases vadot, Rīgas Anniņmuižas vidusskolā norādīja profesore no Krievijas Dr. paed. Nadežda Ščurkova.

SKOLAS VIDE

Skolotāja emocijas un apmierinātība ar darbu. Nereti mēs, paši būdami skolotāji vai citu skolēni, sastopamies ar stereotipu, ka skolotāji sevī nes neatreaģētas emocijas, jo, lūk, dusmoties ir slikti, jābūt labam skolotājam un labs skolotājs nedusmojas, ir spējīgs savaldīties, viņam ir augsta emocionālā inteliģence u. tml. Ir bijušas situācijas, kad nespeciālisti šajā (pedagoģijas vai psiholoģijas) jomā saka: tu taču esi skolotājs (psihologs), tev jābūt kā saulītei. Guna Svence, Dr. psych., profesore.

SKOLOTĀJA VIEDOKLIS

Vizuālās mākslas patriots. Mācoties pamatskolā, stundās bieži vien domāju – cik gan es daudz iemācos stundās, ja reiz skolotāja mums priekšā stāsta jauno vielu un mēs savukārt to centīgi pierakstām kladēs vai arī patstāvīgi visu stundu strādājam ar darba burtnīcām. Teorētiski es sev šķietu labs skolnieks, jo atbildu laba skolēna aprakstam – klausījos, darīju. Bruno Bahs, bijis vizuālās mākslas skolotājs Olaines 1. vidusskolā.

SKOLAS PIEREDZE

Mācīties ar prieku! Neilgā laika posmā skolotāji jau novērtējuši digitalizācijas pozitīvos aspektus. Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi atzīst, ka mācīšanas un mācīšanās process kļuvis interesantāks un efektīvāks. Ar daudzveidīgajiem interaktīvajiem resursiem iespējams dažādot mācību darba formas, metodes un paņēmienus, ir lielākas iespējas dažādu traucējumu korekcijai. Dagmāra Isajeva, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra direktore.

Projektu nedēļa Mārupes pamatskolā Atklāj savu talantu! Tēma: R. Blaumaņa Velniņi. Mērķis: veicināt talantīgo bērnu izaugsmi, pilnveidojot skolēnu radošās spējas un prasmes.

SKOLĒNI UN SKOLA

Vai skolēnu viedoklī ieklausās? 53% Rīgas skolas vecuma jauniešu netic, ka viņos kāds ieklausītos, ja notiktu skolēnu un institūciju diskusijas.

METODISKIE MATERIĀLI

Matemātika / Angļu valoda sākumskolā. Izveidoto mācību līdzekli iespējams izmantot, organizējot mācību tēmas apguvi divās klasēs vienlaicīgi vai vadot mācību stundu par konkrēto tēmu, aptverot divus mācību priekšmetus vienlaicīgi. Izmantojot mācību stundās dažādas tehnoloģijas, kas ir ļoti pazīstamas skolēniem, kā mobilie telefoni, TV, dators, mācīties kļūst interesantāk, jo skolēni paši var darboties ar tām, tādējādi uzlabojot mācību vielas apgūšanas procesu. Līga Krūmiņa, Alūksnes novada vidusskolas sākumskolas skolotāja, Aina Ezeriņa, angļu valodas skolotāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem. Uzzini kā abonēt sadaļā "Abonēt"

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

06.01.2020 13:29

@SkolasVards: Iznācis "Pirmsskolā" jaunais numurs https://t.co/6OpCmMPfdf https://t.co/rPUDs8GvwZ

06.01.2020 13:27

@SkolasVards: Iznācis "Skolas Psiholoģija" jaunais numurs https://t.co/aBALfQ3oX9 https://t.co/6m1e5jrwRv

06.01.2020 13:25

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IKVD plāno izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditēšanā… https://t.co/PfytvvhEat

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM: Vairums pašvaldību pašas izmaiņas vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīk… https://t.co/TtXnWTVWA3

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ministre: Latvijā ap 200 skolu jādomā par izglītības pakāpes maiņu… https://t.co/Vp6D9m0nG4

27.11.2019 12:59

@SkolasVards: "Skolas Vārdu" un citus izglītības e-žurnālus abonē šeit: https://t.co/PtXZ6DZwkL https://t.co/oH0sjnaw5z

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Dvīņi nav vienots veselums ‒ jāpalīdz veidoties individualitātei. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Skolotāja pieredze: Matemātika sportojot. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? https://t.co/f86EDfQ82K