Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla "Skolas Vārds" 14.marta numurā lasiet:

MAZA SKOLA

Mazo skolu nākotne – progresīva izglītība vai cīņa par izdzīvošanu. Līdz marta beigām Izglītības un zinātnes ministrijas Mazo skolu attīstības ekspertu darba grupa nonāks pie mazo skolu definīcijas un finansējuma modeļa priekšlikumiem. Reaģējot uz situāciju, ko rada mazs iedzīvotāju un skolēnu skaits, skolas rod dažādus risinājumus, nereti sniedzot arī citus kopienai nepieciešamus pakalpojumus. Cik ilgtspējīgs ir šāds risinājums, un kas plānots, lai uzlabotu situāciju valstī?

SKOLA UN FINANSĒJUMS

Vaučeru sistēma – cīņa par skolu autonomiju ar blakusefektiem. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) neatlaidīgi virzās, lai pašreizējo vispārējās izglītības finansēšanas sistēmu padarītu caurredzamāku un sniegtu skolām autonomiju. To plānots panākt, ieviešot galvojuma jeb vaučeru sistēmu, kas principu nauda seko bērnam attiecinās ne tikai uz skolotāju algām, bet arī uz to izmaksu daļu, ko līdz šim finansējušas pašvaldības. Pagaidām nav skaidrs, kādas pozīcijas un cik lielā apmērā galvojums segs, bet jau pašlaik rodas jautājums par izmaksu pietiekamību un to, ko skolas domā par autonomijas nepieciešamību un efektiem.

SKOLĀ NO 6 GADIEM

Sešgadnieki 1. klasē – jautājums joprojām ir atvērts diskusijām. Lai arī vēlme pēc jaunām darba rokām ir saprotama un mērķis rūpēties par jauniem cilvēkiem, lai tie varētu ienākt darba tirgū vienu gadu ātrāk, ir cēls, tomēr reālā situācija ir citāda.

SKOLA UN SKOLĒNS

Katrā no mums snauž ģēnijs. Izstrādājot astroloģisko testēšanas metodi matemātikas spēju noteikšanai, esmu secinājusi, ka ar vienkāršiem matemātikas aprēķiniem var konstatēt, ar kādu matemātikas spēju bagāžu cilvēks ienāk dzīvē un kā šīs spējas dzīves laikā attīstīsies. Pētot skolēnu kosmogrammas, esmu konstatējusi, ka matemātikas olimpiādēs piedalās skolēni, kuriem nav matemātiķa talanta, bet piemīt spēja loģiski spriest un izdarīt secinājumus. Austra Reihenova, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas matemātikas skolotāja.

VĒRTĪGA PIEREDZE

Pēc iedvesmas uz profesionālo pilnveidi Itālijā! Strādājot skolā, vēl jo vairāk saprotu, ka savas zināšanas un prasmes nepārtraukti jāpilnveido. Ja vēlos būt laba profesionāle, nepietiek ar to, ka esmu ieguvusi diplomu augstskolā. Lai labāk izprastu sevi, skolēnus, kolēģus un vecākus, kā arī pielāgotos dažādām pārmaiņām, esmu iecienījusi apmeklēt tālākizglītības kursus, seminārus, aktivitātes, kurās var papildināt savas profesionālās iemaņas un apgūt jaunas metodes. Sandra Dūda, Rīgas Kultūru vidusskolas psiholoģe.

SKOLOTĀJA VIEDOKLIS

Audzināšana. Paklausības prasība. Uzskatu, ka viens no lielākajiem grēkiem, kurus varam pieļaut (un to arī no sirds darām) attiecībā uz saviem bērniem, mazbērniem un skolēniem, ir paklausības prasība. Nevajadzētu aizmirst, ka, pretojoties pieaugušo prasībām, bērns trenējas. Ja pieaugušais ir pārāk uzstājīgs, bet bērns noguris no cīņas, viņš iemācās darīt pa savam slepus. Māra Bērente, skolotāja.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Kad es vadu žurnālistikas pulciņu, esmu radošais treneris, iedvesmotājs. Arvīds Deģis, žurnālists un pedagogs vidusskolas klasēs

 METODISKIE MATERIĀLI

Radošais darbs 6. klasei Ceļojums pa Latvijas novadiem. Radošā darba 8. klasei Saimniecības attīstība Kurzemes un Zemgales hercogistē apraksts un vērtēšanas kritēriji. Oskars Kaulēns, Rīgas Lietuviešu vidusskolas vēstures, politikas un kulturoloģijas skolotājs.

Animācijas veidošana svešvalodas apguves procesā. Vineta Straupe-Ķeza, Āgenskalna sākumskolas vācu valodas skolotāja.

Darba lapas matemātikā un ģeometrijā vidusskolai. Māra Bērente, Ventspils vakara vidusskolas skolotāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

06.01.2020 13:29

@SkolasVards: Iznācis "Pirmsskolā" jaunais numurs https://t.co/6OpCmMPfdf https://t.co/rPUDs8GvwZ

06.01.2020 13:27

@SkolasVards: Iznācis "Skolas Psiholoģija" jaunais numurs https://t.co/aBALfQ3oX9 https://t.co/6m1e5jrwRv

06.01.2020 13:25

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IKVD plāno izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditēšanā… https://t.co/PfytvvhEat

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM: Vairums pašvaldību pašas izmaiņas vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīk… https://t.co/TtXnWTVWA3

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ministre: Latvijā ap 200 skolu jādomā par izglītības pakāpes maiņu… https://t.co/Vp6D9m0nG4

27.11.2019 12:59

@SkolasVards: "Skolas Vārdu" un citus izglītības e-žurnālus abonē šeit: https://t.co/PtXZ6DZwkL https://t.co/oH0sjnaw5z

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Dvīņi nav vienots veselums ‒ jāpalīdz veidoties individualitātei. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Skolotāja pieredze: Matemātika sportojot. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? https://t.co/f86EDfQ82K