Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla "Skolas Vārds" 4. marta numurā lasiet:

NUMURA TĒMA

Kā radīt rītdienas skolu šodien? Ir skaidrs, ka jau tuvākajā laikā visos izglītības līmeņos sagaidāmas būtiskas pārmaiņas. Lai sekmētu pieejamu, uz radošumu vērstu un līdzdalību rosinošu izglītību, nepieciešamo pārmaiņu definēšanā un īstenošanā ir būtiski piedalīties visām ieinteresētajām un iesaistītajām pusēm – skolēniem, pedagogiem, vecākiem, izglītības jomas pārvaldes un sabiedrības pārstāvjiem. Radīt rītdienas skolu šodien – tas joprojām ir būtisks mūsu uzdevums un izaicinājums.

SKOLA UN RADOŠUMS

Radošas domas sākums. Pat vislabākie nodomi un visradošākā ideja paies garām prātam, kas to neierauga, pat visideālākajās telpās ar visatbalstošākajiem kolēģiem. Kāpēc tā? Radošums sākas domā un attieksmē, nevis telpās, mācību materiālos vai motivējošos pasākumos un reglamentos. Ieva Kimonte, Radošuma pils direktore.

SKOLAS PIEREDZE

Ciblas skolēni iesaistās brīvprātīgajā darbā. Ciblas vidusskola sadarbībā ar Artas 2. liceju Grieķijā no 2011. līdz 2013. gadam īsteno Comenius divpusējās partnerības projektu Brīvprātīgais darbs – sevis pilnveidei, vietējās sabiedrības un Eiropas labā. Ciblas vidusskola uzņēmusies projekta koordinatora lomu. Projekta vadītāja Irēna Skutele stāsta: „Mūsu skolas piemērs ir iedvesmojis kolēģus, jo citas kaimiņu novadu skolas ir pieteikušas četrus Comenius partnerības projektus.”

SKOLOTĀJA PIEREDZE

Ceļā uz iekļaujošu izglītību. Septembrī Budapeštā piedalījos konferencē par iekļaujošu izglītību. Tā bija mana pirmā starptautiskā konference. Jauns izaicinājums un pieredze. Jānis Ķirsis, Jūrmalas Lielupes vidusskolas pedagogs.

SKOLOTĀJS UN SKOLAS VIDE

Vingrinājumi katrai dienai. Kaspars Bikše, Ostersy hojskole lektors Dānijā.

METODISKIE MATERIĀLI

Kodu Game Lab – spēle mācībām un atpūtai. Ikviens skolēns jums teiks, ka spēlēt datorspēles ir interesantāk nekā mācīties. Tāpēc es saviem skolēniem piedāvāju mācīties, izstrādājot un spēlējot datorspēles. Ja jums liekas, ka nemākat programmēt, – tas nav nekas, jo ar Kodu Game Lab pat bērni spēs radīt 3D spēles. Līga Krūmiņa, Microsoft izglītības tehnoloģiju multiplikatore, Alūksnes novada vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā un sākumskolas skolotāja.

IT ģeometrijai. Man vislielākās neērtības matemātikas mācīšanas procesā sagādājusi nepieciešamība veidot skaistus zīmējumus uz tāfeles, jo lineāla lietošana ir neērta pati par sevi, bet liektu līniju zīmēšana vēl jo vairāk. Ar gadiem šīs prasmes nav uzlabojušās, tāpēc pirmstehnoloģiju laikmetā es vienmēr atvainojos par zemo zīmējuma kvalitāti. Tiklīdz radās iespēja, esmu izmantojusi tehnoloģijas. Māra Bērente, Ventspils vakara vidusskolas matemātikas skolotāja.

Grupu un individuālās logopēdiskās nodarbības sākumklasē Valodas sistēmas fonētiski fonemātiskā komponenta attīstīšana. Elza Mičule, Ezersalas speciālās internātpamatskolas skolotāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

06.01.2020 13:29

@SkolasVards: Iznācis "Pirmsskolā" jaunais numurs https://t.co/6OpCmMPfdf https://t.co/rPUDs8GvwZ

06.01.2020 13:27

@SkolasVards: Iznācis "Skolas Psiholoģija" jaunais numurs https://t.co/aBALfQ3oX9 https://t.co/6m1e5jrwRv

06.01.2020 13:25

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IKVD plāno izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditēšanā… https://t.co/PfytvvhEat

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM: Vairums pašvaldību pašas izmaiņas vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīk… https://t.co/TtXnWTVWA3

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ministre: Latvijā ap 200 skolu jādomā par izglītības pakāpes maiņu… https://t.co/Vp6D9m0nG4

27.11.2019 12:59

@SkolasVards: "Skolas Vārdu" un citus izglītības e-žurnālus abonē šeit: https://t.co/PtXZ6DZwkL https://t.co/oH0sjnaw5z

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Dvīņi nav vienots veselums ‒ jāpalīdz veidoties individualitātei. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Skolotāja pieredze: Matemātika sportojot. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? https://t.co/f86EDfQ82K