Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla "Skolas Vārds" 30.maija numurā lasiet:

SKOLA UN REZULTĀTS

Vai ražojam patērētājus? Vai mūsdienu jaunatne saņem uzņēmējdarbībai nepieciešamās kompetences? „Sistemātiski nē, tikai kampaņveidīgi,” tā secina Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece Karine Oganisjana. Šim faktam piekrīt arī profesionāli uzņēmēji un skolēnu vecāki.

 SKOLA UN SKOLĒNI

 Zēni un meitenes pedagoģiskajā procesā. Līdztekus tam, ka visi esam vienlīdzīgi, ir arī otra puse. Mēģināsim saprast, kas tie ir par iemesliem, kas liek mums domāt, ka ir vēl kaut kas līdztekus dzimumatšķirību redzamajai daļai.

SKOLA UN ABSOLVENTI

Kā skolā gūtās zināšanas noder, veidojot savu uzņēmumu? Sava uzņēmuma veidošana sniedz apbrīnojamu pieredzi un bezgalīgu piedzīvojumu, kas nav salīdzināms ne ar ko citu. Tā ir iespēja sevi realizēt un arvien augt, pilnveidoties, smelties drosmi dzīvot savu dzīvi krāsaini. Iespējams, es šeit nekad nebūtu nonākusi bez īpašiem cilvēkiem, kas atkal un atkal lika man noticēt saviem spēkiem un palīdzēja apjaust un attīstīt savas spējas, – maniem skolotājiem!

SKOLOTĀJA VIEDOKLIS

Eksāmenu sesija un „citi zvēri”. Maija pēdējās divas nedēļas skolas dzīvē ir mūsu izglītības sistēmā valdošās nenoteiktības skate. Valsts pārbaudes darbu grafiks ik gadu sākas ap 20-to maiju (3.,6. klašu ieskaites tā nav pamanāmas, tāpēc runāju tikai par 9.,12. klašu pārbaudes darbiem) un skolas ierastais ritms izjūk. Turklāt pašos pamatos.

SKOLAS VIDE

Vai konfliktsituācijas skolās mazinājušās? Sākumā skolu nostāja bija noraidoša un visbiežāk mēs saskārāmies ar reakciju, ka skolā nav mobinga situāciju. Tomēr, laikam ejot un turpinot preventīvos darbus, skolas sāka apzināties, ka mobinga situācija nav apkaunojums.

 Kā runāsim, tā dzīvosim. Tam, ko mēs domājam, iztēlojamies un ko atkārtojam vārdos, atdodam savus resursus, citiem vārdiem sakot – mēs to barojam. Šādas neapzinātas pašsuģestijas ietekmē var notikt viss iespējamais, un mēs, vairākkārt kaut ko atkārtodami, pašiem nemanot, neapzināti sākam tam arī noticēt, pie­ņemam un uzskatām to par patiesu.

 METODISKIE MATERIĀLI

 Daži uzdevumi skolēniem, kas mudina aktīvi mācīties, darboties fizikas stundā un mājās.

Viss, ko daru saistībā ar fiziku, ir jauns izaicinājums. Es mācos kopā ar saviem skolēniem. Visu, ko var redzēt, mācāmies saskatīt, ko var izdarīt – mācāmies izdarīt. Veicot uzdevumu, skolēns mācās patstāvīgi domāt (datu vākšana, eksperimentēšana); mācās izprast apkārtējo pasauli ar novērojumiem.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

06.01.2020 13:29

@SkolasVards: Iznācis "Pirmsskolā" jaunais numurs https://t.co/6OpCmMPfdf https://t.co/rPUDs8GvwZ

06.01.2020 13:27

@SkolasVards: Iznācis "Skolas Psiholoģija" jaunais numurs https://t.co/aBALfQ3oX9 https://t.co/6m1e5jrwRv

06.01.2020 13:25

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IKVD plāno izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditēšanā… https://t.co/PfytvvhEat

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM: Vairums pašvaldību pašas izmaiņas vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīk… https://t.co/TtXnWTVWA3

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ministre: Latvijā ap 200 skolu jādomā par izglītības pakāpes maiņu… https://t.co/Vp6D9m0nG4

27.11.2019 12:59

@SkolasVards: "Skolas Vārdu" un citus izglītības e-žurnālus abonē šeit: https://t.co/PtXZ6DZwkL https://t.co/oH0sjnaw5z

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Dvīņi nav vienots veselums ‒ jāpalīdz veidoties individualitātei. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Skolotāja pieredze: Matemātika sportojot. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? https://t.co/f86EDfQ82K