Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla "Skolas Vārds" 5. decembra numurā lasiet:

NUMURA TĒMA

Skolēnu sasniegumu vērtēšana. Kā skolās tiek vērtēti skolēnu sasniegumi? Vai ir vienota atbilde un ieteikumi pareizai vērtēšanai, ņemot vērā skolēnu talantus? Kādas ir valsts noteiktās prasības, un vai tām ir ilgtspējības akcents? Iesniegtās sūdzības Izglītības kvalitātes valsts dienestā apliecina, ka vērtējums var būt arī subjektīvs. Kā objektīvi vērtēt skolēnu? Ar pieredzi un teorētiskām atziņām dalās augstskolas, skolas speciālisti, kā arī vecāki.

SKOLAS VIDE

Iekšējā motivācija. Kā to veicināt? Beidzot sadarbībā ar Starptautisko kouču federāciju  un organizāciju Radošuma pils  tiek piedāvāta mācību programma. Tajā ir visa labākā pieredzējušu treneru un kouču biznesa prakse, turklāt tā sadarbībā ar ārvalstu izglītības koučiem dod iespēju būt šobrīd pasaulē aktuālajā un uzlecošajā koučinga kustībā. Stāsta Ieva Kimonte, Radošuma pils direktore.

MAZĀS SKOLAS   

Mazām skolām būt Latvijā! 29. novembrī Rīgā notika projekta Pārmaiņu iespēja skolām noslēguma konference. Sorosa fonda – Latvija (SFL) ini­ciatīva Pārmaiņu iespēja skolām tika īstenota kopš 2009. gada. Tiem, kas piedalījās projektos, jāvēl stiprs gars un neapslāpstoša enerģija turpmākai darbībai. Tiem, kas vēl tikai piedalīsies projektos un meklē atbalstu savas mazās lauku skolas pastāvēšanai, der ieklausīties pieredzē, ko par iespēju izmantošanu stāsta projekta Pārmaiņu iespēja skolām dalībnieki. Tie ir stāsti par to, kā skolai kļūt par tautskolu jeb daudzfunkcionālu centru.

IZGLĪTĪBA ĀRVALSTĪS

Globālie izglītības meklējumi: Jums tehnoloģijas ir? Somija. Somu matrikulācijas tests ir vienīgais tests Somijas studentiem, beidzot vidusskolu. Somu Nacionālais izglītības departaments ir izvirzījis mērķi, ka 2016. gadā šis eksāmens jau būs digitāls. Kādas izmaiņas būs jāpiedzīvo somu skolām un skolotājiem, lai tam sagatavotos? Stāsta somu izglītības speciālists Pasi Sālbergs un somu skolotājs un padomnieks Timo Ilomaki.

SKOLOTĀJA VIEDOKLIS

Riņķa dancis ap mācību stundu. Pedagoga darba kvalitātes novērtēšanā aktualizējies ir mācību stundas kvalitātes jautājums, tātad arī mācību stundas vērtēšanas, es teiktu, problēma. Bet vērtēšana sākas ar vērošanu, kā to tagad sauc. Un redzētā objektīvu fiksēšanu. Un kritērijiem, kuru nav. Un kvalitatīvas stundas zinātniskiem pamatojumiem, par kuriem ir senas teorijas un maz jaunu pētījumu. Stāsta Māra Bērente, skolotāja.

PĒTĪJUMS

Izpratne par cienīgu darbu pedagogiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) projekta Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem ietvaros ir tapis pētījums Izglītības darbinieku vajadzības nodarbinātības stabilitātes un cienīga darba apstākļu nodrošināšanai un šo jautājumu aktualizēšanai kolektīvajos līgumos. Pedagogi stāsta arī par absurdām situācijām – finansējums tiek piešķirts noteiktām vajadzībām, bet skolai būtu daudz vērtīgāk to izlietot citu vajadzību realizēšanai: „Skolām piešķīra naudu informāciju tehnoloģijas iegādei. Mums tāfeles jau ir, pateicoties dabas zinību projektam, dabūjām, mums vairs tāfeles nevajag! Mums projektorus nevajag, bet mums vajag televizorus, pie kuriem arī var pieslēgt datoru klāt, strādā kā interaktīvā tāfele faktiski. Viss! Tas kods neatbilst! Televizors nav informāciju tehnoloģija! Un principā to naudu tu nevari izmantot tam, kas tev reāli ir vajadzīgs.”

SKOLAS PSIHOHIGIĒNA

Piedošanas audzinošā nozīme (1. daļa). Piedošanas likums ir aizstāšanas likums, proti, jebkura aizvainojuma, nelabvēlības vai naida jūtu aizstāšana ar mīlestību un labvēlību. Stāsta Kaspars Bikše, lektors, publicists.

IESPĒJAS

Ahileja papēdis – latviešu valoda un reemigrējušie bērni (I daļa). Latvijā joprojām nav izstrādāta konkrēta sistēma, kā bērniem un jauniešiem, pārnākot no citas valodas, kultūras un izglītības vides, iekļauties Latvijas izglītības sistēmā. Tāpēc IZM ir izveidots reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016. gadam, pēc kura spriežot, ikvienai personai (no 15 gadu vecuma), kas to vēlas, tiks nodrošināta iespēja apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes.

METODISKIE MATERIĀLI

Uzdevumi, kurus var izmantot, mācot latviešu valodu reemigrējušiem bērniem. Pieredzē dalās skolotājas – Māra Jansone, Sandra Krauze, Mārīte Mežsarga.

Daba un cilvēks. Aktivitātes, kas attīstītu dažādu mācību priekšmetu kopsakarības. Pieredzē dalās Rainelda Muižniece, Jēkabpils vakara vidusskolas skolotāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

06.01.2020 13:29

@SkolasVards: Iznācis "Pirmsskolā" jaunais numurs https://t.co/6OpCmMPfdf https://t.co/rPUDs8GvwZ

06.01.2020 13:27

@SkolasVards: Iznācis "Skolas Psiholoģija" jaunais numurs https://t.co/aBALfQ3oX9 https://t.co/6m1e5jrwRv

06.01.2020 13:25

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IKVD plāno izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditēšanā… https://t.co/PfytvvhEat

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM: Vairums pašvaldību pašas izmaiņas vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīk… https://t.co/TtXnWTVWA3

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ministre: Latvijā ap 200 skolu jādomā par izglītības pakāpes maiņu… https://t.co/Vp6D9m0nG4

27.11.2019 12:59

@SkolasVards: "Skolas Vārdu" un citus izglītības e-žurnālus abonē šeit: https://t.co/PtXZ6DZwkL https://t.co/oH0sjnaw5z

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Dvīņi nav vienots veselums ‒ jāpalīdz veidoties individualitātei. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Skolotāja pieredze: Matemātika sportojot. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? https://t.co/f86EDfQ82K