Bērnudārzā liks uzsvaru uz caurviju prasmju attīstību

17.04.2018

Pirmsskolas primārā loma ir attīstīt caurviju prasmes, sekmējot bērna vispusīgu attīstību un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, 17. aprīlī prezentējot jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pastāstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) direktors Guntars Catlaks.

Pirmsskolas izglītības obligāto saturu veidos vērtības un tikumi, caurviju prasmes, kas ir pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats, kā arī zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Bērnudārzā izglītības satura apguvē būtiskākās aktualizējamās vērtības būs cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs, daba un Latvijas valsts, kā arī citas tā dēvētajās Audzināšanas vadlīnijās noteiktās vērtības. Audzināšanas un mācīšanās procesa vienotībā bērnos tiks veicināta minēto vērtību un tajās balstītu ieradumu attīstība. Catlaks skaidroja, ka ieradumi veidosies par tādiem tikumiem kā atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte.

Pirmsskolā bērniem plānots attīstīt vairākas caurviju prasmes. Viena no tām ir kritiskā domāšana un problēmu risināšana, kas ļaus bērniem noteikt pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. Bērni tāpat būs spējīgi izvērtēt informācijas ticamību, kā arī pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto.

Apgūstamo caurviju prasmju lokā ir arī jaunrade un uzņēmējspēja, kas ļaus panākt, ka bērns būs spējīgs izdomāt vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai, kā arī varēs aktīvi nodarbināt sevi brīvajā laikā un izrādīt iniciatīvu apgūt jaunas prasmes.

Pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes ļaus atšķirt emocijas un noteikt to cēloņus, kā mācīties pārvaldīt savu uzvedību. Bērns būs spējīgs patstāvīgi ģērbties un sakārtot savas mantas, mācīties izvirzīt darbības mērķus, kā arī lepoties ar saviem sasniegumiem, savukārt neizdošanos un kļūdas vērtēt kā daļu no mācīšanās, skaidroja Catlaks.

Sadarbības caurviju prasme ļaus mācīties uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, risināt konfliktsituācijas, saskaņojot darbības ar citiem, kā arī veidot noturīgas attiecības un izpratni par draudzību.

Līdzdalības caurviju prasmes apgūšana bērniem savukārt nodrošinās iespēju piedalīties noteikumu izstrādē, to pieņemšanā un ievērošanā. Apgūstot digitālās prasmes, bērns mācīsies atšķirt virtuālo pasauli un saprast digitālo tehnoloģiju lomu.

Jauno mācību saturu pirmsskolā plānots sākt ieviest 2018.gada septembrī.

LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

12.10.2018 13:30

@SkolasVards: Valsts kontrole: Necaurskatāma pedagogu atlīdzības sistēma rada risku prettiesiskam valsts līdzekļu izlietojumam un… https://t.co/slOEMVgHRq

05.10.2018 08:32

@SkolasVards: RT @GNarvaiss: Esam apkopojuši lielāko daļu Edurio pirmsskolu konferences resursu https://t.co/j092IHwTzl. Tur arī jaunā grāmata pieejama d…

03.10.2018 08:36

@SkolasVards: Atsākoties skolai, pieaug palīdzības lūgumi no apceltu bērnu vecākiem https://t.co/oPBGV2wI62 via @SkolasVards

03.10.2018 08:35

@SkolasVards: Ieskaties Rudens ekskursiju ceļvedī - skolām, skolotājiem, skolēniem - https://t.co/JeCS6aryEL

03.10.2018 08:33

@SkolasVards: Pašnovērtējums pirmsskolā – nevis formāli, bet jēgpilni. Jaunajā "Pirmsskolā" numurā https://t.co/6OpCmMPfdf

03.10.2018 08:31

@SkolasVards: Turlajs: Izglītības sistēmā nauda it kā ir, bet produktivitātes līmenis ir zems https://t.co/dMbAIReFQ7 via @SkolasVards

02.10.2018 16:36

@SkolasVards: Valdībai sadalot mērķdotāciju, oktobrī pedagogi saņems algas pielikumu https://t.co/FgbuQhyi7I via @SkolasVards

01.10.2018 16:15

@SkolasVards: Aptauja: Kā partijas sola celt pedagogu prestižu https://t.co/pfuey5sc4a via @SkolasVards

01.10.2018 16:11

@SkolasVards: Ar rokasgrāmatu un konferenci palīdz pirmsskolām gatavoties jaunajiem noteikumiem https://t.co/uwm6TpeASI via @SkolasVards

01.10.2018 16:01

@SkolasVards: Pedagogi palielināto algu saņems kā plānots https://t.co/2AY2HuSXqt via @SkolasVards