Bērnudārzā liks uzsvaru uz caurviju prasmju attīstību

17.04.2018

Pirmsskolas primārā loma ir attīstīt caurviju prasmes, sekmējot bērna vispusīgu attīstību un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, 17. aprīlī prezentējot jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pastāstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) direktors Guntars Catlaks.

Pirmsskolas izglītības obligāto saturu veidos vērtības un tikumi, caurviju prasmes, kas ir pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats, kā arī zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Bērnudārzā izglītības satura apguvē būtiskākās aktualizējamās vērtības būs cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs, daba un Latvijas valsts, kā arī citas tā dēvētajās Audzināšanas vadlīnijās noteiktās vērtības. Audzināšanas un mācīšanās procesa vienotībā bērnos tiks veicināta minēto vērtību un tajās balstītu ieradumu attīstība. Catlaks skaidroja, ka ieradumi veidosies par tādiem tikumiem kā atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte.

Pirmsskolā bērniem plānots attīstīt vairākas caurviju prasmes. Viena no tām ir kritiskā domāšana un problēmu risināšana, kas ļaus bērniem noteikt pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. Bērni tāpat būs spējīgi izvērtēt informācijas ticamību, kā arī pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto.

Apgūstamo caurviju prasmju lokā ir arī jaunrade un uzņēmējspēja, kas ļaus panākt, ka bērns būs spējīgs izdomāt vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai, kā arī varēs aktīvi nodarbināt sevi brīvajā laikā un izrādīt iniciatīvu apgūt jaunas prasmes.

Pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes ļaus atšķirt emocijas un noteikt to cēloņus, kā mācīties pārvaldīt savu uzvedību. Bērns būs spējīgs patstāvīgi ģērbties un sakārtot savas mantas, mācīties izvirzīt darbības mērķus, kā arī lepoties ar saviem sasniegumiem, savukārt neizdošanos un kļūdas vērtēt kā daļu no mācīšanās, skaidroja Catlaks.

Sadarbības caurviju prasme ļaus mācīties uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, risināt konfliktsituācijas, saskaņojot darbības ar citiem, kā arī veidot noturīgas attiecības un izpratni par draudzību.

Līdzdalības caurviju prasmes apgūšana bērniem savukārt nodrošinās iespēju piedalīties noteikumu izstrādē, to pieņemšanā un ievērošanā. Apgūstot digitālās prasmes, bērns mācīsies atšķirt virtuālo pasauli un saprast digitālo tehnoloģiju lomu.

Jauno mācību saturu pirmsskolā plānots sākt ieviest 2018.gada septembrī.

LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

16.08.2018 09:27

@SkolasVards: Apstiprina vairākus ar pedagogu atalgojuma aprēķināšanu un sadali saistītus noteikumus https://t.co/dfXsCDTr0w via @SkolasVards

11.08.2018 14:00

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Lēmumu neizmaksāt vairākām pašvaldībām līdzekļus pedagogu piemaksām novados sauc p… https://t.co/ZZLtPBUgJi

14.06.2018 15:43

@SkolasVards: Noteiks minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasē un klašu grupā https://t.co/SuOWYv9tid via @SkolasVards

13.06.2018 14:23

@SkolasVards: Iznācis e-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" jūnija numurs sadarbībā ar @skolutiesibas https://t.co/xT7ih7HAyR

13.06.2018 14:22

@SkolasVards: Izsludina konkursu uz Vecpiebalgas vidusskolas direktora amata vietu https://t.co/TwDlqwaW3a via @SkolasVards

05.06.2018 15:55

@SkolasVards: RT @mariteseile: Nav jau kas, tā pa īstam, aizstāvētu bērnu intereses. Politiķiem-tūliņ vēlēšanas, LIZDAi aktuālākas izdienas pensijas skol…

24.05.2018 15:50

@SkolasVards: Vai ir iespējamas pārmaiņas bez piepūles? https://t.co/SA51YRxp4M via @SkolasVards

18.05.2018 09:21

@SkolasVards: RT @irLV: Izglītības reformai draud iesprūšana Saeimā. Kāpēc, lasiet @irLV - https://t.co/ish603ovKl https://t.co/tZLBt0ojQ7

18.05.2018 09:14

@SkolasVards: RT @calislv: Profesore Gunta Ancāne: tāds fenomens kā bērna 'niķi' nepastāv https://t.co/Do0BVXurQK

18.05.2018 09:06

@SkolasVards: RT @LU_SIIC: Aicinām dabaszinātņu un matemātikas skolotājus dalīties ar veiksmīgām metodiskām idejām konferencē, aizpildot elektronisku pie…