Bērnudārzā liks uzsvaru uz caurviju prasmju attīstību

17.04.2018

Pirmsskolas primārā loma ir attīstīt caurviju prasmes, sekmējot bērna vispusīgu attīstību un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, 17. aprīlī prezentējot jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pastāstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) direktors Guntars Catlaks.

Pirmsskolas izglītības obligāto saturu veidos vērtības un tikumi, caurviju prasmes, kas ir pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats, kā arī zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Bērnudārzā izglītības satura apguvē būtiskākās aktualizējamās vērtības būs cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs, daba un Latvijas valsts, kā arī citas tā dēvētajās Audzināšanas vadlīnijās noteiktās vērtības. Audzināšanas un mācīšanās procesa vienotībā bērnos tiks veicināta minēto vērtību un tajās balstītu ieradumu attīstība. Catlaks skaidroja, ka ieradumi veidosies par tādiem tikumiem kā atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte.

Pirmsskolā bērniem plānots attīstīt vairākas caurviju prasmes. Viena no tām ir kritiskā domāšana un problēmu risināšana, kas ļaus bērniem noteikt pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. Bērni tāpat būs spējīgi izvērtēt informācijas ticamību, kā arī pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto.

Apgūstamo caurviju prasmju lokā ir arī jaunrade un uzņēmējspēja, kas ļaus panākt, ka bērns būs spējīgs izdomāt vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai, kā arī varēs aktīvi nodarbināt sevi brīvajā laikā un izrādīt iniciatīvu apgūt jaunas prasmes.

Pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes ļaus atšķirt emocijas un noteikt to cēloņus, kā mācīties pārvaldīt savu uzvedību. Bērns būs spējīgs patstāvīgi ģērbties un sakārtot savas mantas, mācīties izvirzīt darbības mērķus, kā arī lepoties ar saviem sasniegumiem, savukārt neizdošanos un kļūdas vērtēt kā daļu no mācīšanās, skaidroja Catlaks.

Sadarbības caurviju prasme ļaus mācīties uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, risināt konfliktsituācijas, saskaņojot darbības ar citiem, kā arī veidot noturīgas attiecības un izpratni par draudzību.

Līdzdalības caurviju prasmes apgūšana bērniem savukārt nodrošinās iespēju piedalīties noteikumu izstrādē, to pieņemšanā un ievērošanā. Apgūstot digitālās prasmes, bērns mācīsies atšķirt virtuālo pasauli un saprast digitālo tehnoloģiju lomu.

Jauno mācību saturu pirmsskolā plānots sākt ieviest 2018.gada septembrī.

LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

20.02.2019 09:01

@SkolasVards: RT @mariteseile: Skolu tīkls ir izmaksu un pieejamības izglītībai jautājums un nevajadzētu tur pīt klāt skolas kvalitātes jēdzienu. Kvalitā…

19.02.2019 09:18

@SkolasVards: Sacelšanās pret “cīruļu” diktatūru. Ja stundas sāksies plkst.9, būs labākas sekmes? https://t.co/4ogoz3uX8m

19.02.2019 08:55

@SkolasVards: RT @ZaneMatesovica: Skolotāji, lūdzu, rādiet bērniem un pārrunājiet skolās! Pesimisma brīžos šķiet, ka tas ir vienīgais veids, kā kaut ko m…

19.02.2019 08:43

@SkolasVards: Līdz ar jauno vidējās izglītības saturu plānots ieviest dažāda līmeņa centralizētos eksāmenus https://t.co/BMJ9z1rSCV via @SkolasVards

19.02.2019 08:37

@SkolasVards: Reaģējot uz pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nepildīšanu, LIZDA izsver iespēju iziet ielās… https://t.co/okdL5UlgqK

19.02.2019 08:31

@SkolasVards: Šuplinska: Pašvaldībām līdz septembrim jāiesniedz IZM savs redzējums par skolu tīkla attīstību https://t.co/oFa71ujS13 via @SkolasVards

19.02.2019 08:31

@SkolasVards: 12.klašu skolēniem tiks piedāvāts izvēlēties sevi interesējošus mācību priekšmetus padziļinātai apguvei… https://t.co/rf2mCOrV2b

14.02.2019 17:25

@SkolasVards: Rīgā plāno slēgt divas un apvienot astoņas skolas https://t.co/zJdrrQOEiW via @SkolasVards

14.02.2019 17:20

@SkolasVards: Par atkārtotu kritēriju neizpildi četrām valsts ģimnāzijām draud statusa atņemšana https://t.co/6oQwNvkscm via @SkolasVards

14.02.2019 07:44

@SkolasVards: Ekonomģeogrāfs: Skolu tīkla sakārtošanas procesā veiktas butaforiskas reformas https://t.co/jAPHLaIoq8 via @SkolasVards