ST : Normas par pedagoga tiesībām pieteikties kvalitātes novērtēšanai izdotas, pārkāpjot varas dalīšanas principu

22.02.2018

Ministru kabineta noteikumu normas par pedagoga tiesībām pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un par piemaksu noteikšanas kārtību izdotas, pārkāpjot varas dalīšanas principu, secinājusi Satversmes tiesa (ST). ST lietu ierosināja pēc 21 Saeimas deputāta pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēji atzīmēja, ka Izglītības likumā pedagogiem ir paredzētas tiesības noteiktā termiņā saņemt profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, tomēr tiesā apstrīdētās normas paredz, ka atsevišķām pedagogu grupām līdz 2018.gada 1.septembrim ir liegts pieteikties pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, tādējādi atņemot arī tiesības saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi.

Minētie Saeimas deputāti pauda nostāju, ka, pieņemot šādu normu, Ministru kabinets tika pārkāpis tam likumdevēja piešķirto pilnvarojumu. Apstrīdēto normu punkts pārkāpjot arī tiesiskās paļāvības principu, jo tas esot pieņemts ar atpakaļvērstu spēku un neparedzot saudzējošu pāreju uz jauno regulējumu. Turklāt minētā norma radot arī atšķirīgu attieksmi pret pedagogu grupām, kas atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos.

ST atzina, ka lietā ir nepieciešams izvērtēt, vai apstrīdēto normu pieņemšanas kārtība ir ievērota un vai šī tiesību norma vispār varēja radīt personām kādas tiesiskās sekas. Tāpēc, neskatoties uz to, ka apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku jau pagājušā gada augustā un Ministru kabinets bija lūdzis izbeigt tiesvedību lietā daļā par apstrīdēto normu atbilstību Satversmei, ST nolēma, ka tiesvedība izskatāmajā lietā jāturpina.

ST secināja, ka likumdevējs Izglītības likumā nebija noteicis specifisku pedagogu iedalījumu, cita starpā arī atkarībā no amata vai specializācijas. Ministru kabinetam bija dots pilnvarojums noteikt pedagogu amatus un specializāciju, taču šis pilnvarojums neradīja tiesības veidot tādu normatīvo regulējumu, kas pedagogiem atkarībā no to amata vai specializācijas noteica atšķirīgas tiesības un pienākumus, secināja tiesa.

Tiesa ir norādījusi, ka tiesību normas ir atzīstamas par prettiesiskām un spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža. Attiecībā uz šādiem gadījumiem prezumējams, ka antikonstitucionāla tiesību norma nekad nav bijusi spēkā, jo nav pieņemta pienācīgā kārtībā, un tāpēc arī nevar radīt tiesiskas sekas. ST uzsvēra, ka pedagogam noteiktos apstākļos ir tiesības prasīt kvalitātes novērtējumu. Tiesiskās paļāvības principa pamatā ir personas paļaušanās uz valsts tiesisku un konsekventu rīcību.

Tiesību piemērotājam arī turpmāk, nosakot piemaksas pedagogiem, ir jāņem vērā Izglītības likuma pārejas noteikumos nostiprinātais princips, ka personai ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi tādā apmērā, kāds tai bija noteikts līdz 2017.gada 9.augustam, secinājusi ST.

Līdz ar to ST nosprieda atzīt apstrīdētās normas par neatbilstošām Satversmei un spēkā neesošās no to pieņemšanas brīža.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets pērn augustā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno kārtību.

Kvalitātes pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts un tā ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā pedagogam veikta novērtēšana.

Lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu pieņems izglītības iestādes direktors, pamatojoties uz komisijas izteikto priekšlikumu. Taču gadījumā, ja pedagogs nepiekrīt novērtējumam, viņš piecu darbdienu laikā varēs apstrīdēt novērtēšanas rezultātu, iesniedzot rakstisku iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.

Pēc atkārtotas profesionālās darbības novērtēšanas ar pieaicinātajiem papildu vērtētājiem tiks pieņemts galīgais lēmums par darba izpildes novērtējumu. Lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam ir tiesības pārsūdzēt, vēršoties tiesā.

Kvalitātes pakāpi piešķirs uz vienu, diviem vai trīs mācību gadiem.

Pārejas periodā no šī gada septembra līdz 2019.gada septembrim pedagogi, kuriem esošās apliecības termiņš beidzas no 2016.gada 31.augusta līdz 2018.gada 31.augustam, varēs pieteikties uz novērtēšanu uzreiz pēc noteikumu stāšanās spēkā, savukārt esošo kvalitātes pakāpju termiņš šiem pedagogiem tiek pagarinās līdz 2018.gada 31.augustam. Pedagogiem, kuri līdz šim ieguvuši 3., 4., 5. kvalitātes pakāpi, tās termiņš saglabāsies līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta termiņa beigām. Pārejas posmā pedagogiem, kuri līdz šim ieguvuši 3., 4., un 5. kvalitātes pakāpi saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumiem, tiek saglabāta esošā pakāpe un piemaksa.

LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

12.10.2018 13:30

@SkolasVards: Valsts kontrole: Necaurskatāma pedagogu atlīdzības sistēma rada risku prettiesiskam valsts līdzekļu izlietojumam un… https://t.co/slOEMVgHRq

05.10.2018 08:32

@SkolasVards: RT @GNarvaiss: Esam apkopojuši lielāko daļu Edurio pirmsskolu konferences resursu https://t.co/j092IHwTzl. Tur arī jaunā grāmata pieejama d…

03.10.2018 08:36

@SkolasVards: Atsākoties skolai, pieaug palīdzības lūgumi no apceltu bērnu vecākiem https://t.co/oPBGV2wI62 via @SkolasVards

03.10.2018 08:35

@SkolasVards: Ieskaties Rudens ekskursiju ceļvedī - skolām, skolotājiem, skolēniem - https://t.co/JeCS6aryEL

03.10.2018 08:33

@SkolasVards: Pašnovērtējums pirmsskolā – nevis formāli, bet jēgpilni. Jaunajā "Pirmsskolā" numurā https://t.co/6OpCmMPfdf

03.10.2018 08:31

@SkolasVards: Turlajs: Izglītības sistēmā nauda it kā ir, bet produktivitātes līmenis ir zems https://t.co/dMbAIReFQ7 via @SkolasVards

02.10.2018 16:36

@SkolasVards: Valdībai sadalot mērķdotāciju, oktobrī pedagogi saņems algas pielikumu https://t.co/FgbuQhyi7I via @SkolasVards

01.10.2018 16:15

@SkolasVards: Aptauja: Kā partijas sola celt pedagogu prestižu https://t.co/pfuey5sc4a via @SkolasVards

01.10.2018 16:11

@SkolasVards: Ar rokasgrāmatu un konferenci palīdz pirmsskolām gatavoties jaunajiem noteikumiem https://t.co/uwm6TpeASI via @SkolasVards

01.10.2018 16:01

@SkolasVards: Pedagogi palielināto algu saņems kā plānots https://t.co/2AY2HuSXqt via @SkolasVards