Valdība atbalsta noteikumus, kas nosaka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmenus kārtot tikai latviešu valodā

08.08.2017

Valdība 8. augustā atbalstīja divus Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteikumu projektus, kas noteiks, ka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda.

Pirmais noteikumu projekts paredz, ka 9.klases izglītojamajam un izglītojamajam, kurš iegūst vidējo izglītību, tam attiecoties arī uz mazākumtautību izglītības programmām, eksāmena darba izpildīšanas valoda tiek noteikta latviešu valoda, izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos. Papildus tam noteikumu projekts paredz noteikt latviešu valodu kā eksāmena materiāla valodu 9.klases izglītojamajiem.

Savukārt otrs noteikumu projekts paredz, ka izglītojamajam, kurš iegūst vispārējo vidējo izglītību, kas attiecas arī uz mazākumtautību izglītības programmām, eksāmena kārtošanas valoda tiek noteikta latviešu valoda, ar izņēmumu valodu mācību priekšmetu eksāmenos. Līdz ar to vairs netiek paredzētas izvēles tiesības attiecībā uz valodu, kurā kārtot eksāmenu. Ministrija grozījumus pamato ar pieaugošo tendenci mazākumtautību izglītojamo vidū izvēlēties kārtot eksāmenus latviešu valodā.

Ministru kabineta sēdē izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) sacīja, ka grozījumu mērķis ir mazināt diskrimināciju pēc valodas prasmes pazīmes vidusskolas beidzējiem. Vidusskolas beidzējiem neatkarīgi no viņu tautības ir brīvi jāpārvalda latviešu valoda, lai novērstu jebkādus diskriminācijas riskus. "Mūsu pienākums ir panākt to, lai visa mūsu sabiedrība, brīvi pārvaldītu valsts valodu," piebilda ministrs.

Šadurskis norādīja, ka šī gada 6.jūnijā notika Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos sēde, kurā padomes locekļi informēti par plānotajiem grozījumiem noteikumu projektā. Savukārt biedrības "Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija" pārstāve Elizabete Krivcova norādīja, ka jautājums nebija pietiekami apspriests, tā, kā tas pienāktos demokrātiskā sabiedrībā. "Ministrija pārsteidza visus ar šādu iniciatīvu. Vairāki izglītības iestāžu direktori norādīja, ka bērniem ir jādod iespēja parādīt savas zināšanas dzimtajā valodā. Diskusijai būtu jāturpinās, tostarp par pārejas posmu," sacīja Krivcova.

Paredzēts, ka latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda 9.klašu skolēniem pilnībā ieviešama ar 2019./2020.mācību gadu, savukārt izglītojamajiem vidējās izglītības pakāpē jau ar 2018./2019.mācību gadu.

12.klašu skolēniem jau šobrīd mazākumtautību izglītības programmas latviešu valodā vidējās izglītības pakāpē tiek īstenotas triju piektdaļu apmērā, kā arī eksāmena materiāla valoda kopš 2007.gada ir noteikta latviešu, turklāt profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami latviešu valodā.

Noteikts, ka eksāmena vadītājs eksāmena norisi vada latviešu valodā, izņemot valodu mācību priekšmetos. Šāda grozījuma nepieciešamība pamatota ar to, ka Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji, piedaloties kā novērotāji centralizēto eksāmenu norisē, konstatējuši, ka atsevišķās izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, eksāmenu norise tiek vadīta mazākumtautību valodā.

Noteikumu projekta mērķī ietverta izglītojamo sagatavošana veiksmīgai integrācijai darba tirgū, kā arī veicināta valsts valodas apguve, nodrošinot efektīvu iekļaušanos profesionālās izglītības iestādēs, ņemot vērā to, ka arī profesionālā vidējā izglītība lielākoties tiek īstenotas valsts valodā, un ņemot vērā arī Izglītības likuma 9.panta ceturtajā daļā noteikto, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā.

Attiecībā uz eksāmenu darbu izpildīšanas valodu vidējās izglītības programmās, noteikumu projekts ietekmēs 108 vidējās izglītības iestādes, no kurām vienu profesionālās izglītības iestādi, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas vidējā izglītībā, šo iestāžu pedagogus un izglītojamos.

Savukārt attiecībā uz eksāmenu darbu materiālu un izpildīšanas valodu 9.klasē noteikumu projekts skars 168 pamata un vidējās izglītības iestādes, no kurām vienu profesionālās izglītības iestādi, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas pamatizglītības pakāpē, šo iestāžu pedagogus un izglītojamos.

Tikmēr attiecībā uz valsts pārbaudes darbu e-materiālu piegādes un izglītojamo iegūto vērtējumu reģistrēšanas kārtību un valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopšanu noteikumu projekts ietekmēs 863 izglītības iestādes, tai skaitā sākumskolas, pamatizglītības iestādes, vispārējās vidējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes, kā arī 109 pašvaldību izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistus.

LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

14.06.2018 15:43

@SkolasVards: Noteiks minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasē un klašu grupā https://t.co/SuOWYv9tid via @SkolasVards

13.06.2018 14:23

@SkolasVards: Iznācis e-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" jūnija numurs sadarbībā ar @skolutiesibas https://t.co/xT7ih7HAyR

13.06.2018 14:22

@SkolasVards: Izsludina konkursu uz Vecpiebalgas vidusskolas direktora amata vietu https://t.co/TwDlqwaW3a via @SkolasVards

05.06.2018 15:55

@SkolasVards: RT @mariteseile: Nav jau kas, tā pa īstam, aizstāvētu bērnu intereses. Politiķiem-tūliņ vēlēšanas, LIZDAi aktuālākas izdienas pensijas skol…

24.05.2018 15:50

@SkolasVards: Vai ir iespējamas pārmaiņas bez piepūles? https://t.co/SA51YRxp4M via @SkolasVards

18.05.2018 09:21

@SkolasVards: RT @irLV: Izglītības reformai draud iesprūšana Saeimā. Kāpēc, lasiet @irLV - https://t.co/ish603ovKl https://t.co/tZLBt0ojQ7

18.05.2018 09:14

@SkolasVards: RT @calislv: Profesore Gunta Ancāne: tāds fenomens kā bērna 'niķi' nepastāv https://t.co/Do0BVXurQK

18.05.2018 09:06

@SkolasVards: RT @LU_SIIC: Aicinām dabaszinātņu un matemātikas skolotājus dalīties ar veiksmīgām metodiskām idejām konferencē, aizpildot elektronisku pie…

16.05.2018 14:47

@SkolasVards: RT @LA_lv: Kvalitāte mazās skolas no reorganizāciju “cirvja” neglābj: aktīvi samazina sākumskolas | https://t.co/U5BKEs3exq https://t.co/Gw…

09.05.2018 13:58

@SkolasVards: Iezīmējas uzskatu atšķirības par iecerēto mācību satura maiņu sportā https://t.co/Ilr691PiWi via @SkolasVards