Valdība piešķir 2,2 miljonus eiro darba vidē balstītās skolotāju sagatavošanas programmai

24.01.2020

Valdība 21. janvārī lēma piešķirt 2,2 miljonus eiro darba vidē balstītas skolotāju sagatavošanas programmai, kas paredz, ka cilvēkam, kurš ieguvis augstāko izglītību kādā citā nozarē un sapratis, ka vēlas kļūt par skolotāju, būs nepieciešams tikai gads, lai papildus iegūtu pedagoģisko kvalifikāciju.

Valdība pauda atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanai 2 288 176 eiro apmērā, lai īstenotu darba vidē balstītu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu pedagoga profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Finansējumu iegūs, pārdalot naudu starp specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informatīvajā ziņojumā valdībai atklāj, ka kopumā jaunās studiju programmas aprobācijas periodā līdz 2022.gada jūnijam nepieciešams papildu finansējums indikatīvi 2 920 234 eiro apmērā.

IZM ieskatā, jaunā studiju programma ir nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai, jo tā nodrošinās kvalificētu speciālistu ātrāku nonākšanu darba tirgū, turklāt īpaši paverot iespēju profesionāļiem, mainot karjeru, pāriet uz pedagoga profesiju.

"Tas rada priekšrocības Latvijas pedagogu izglītības sistēmai Eiropas izglītības telpā. Viena no jaunās darba vidē balstītās studiju programmas stratēģiskajām prioritātēm ir pedagoga tēla veidošana," norāda IZM.

Jaunās studiju programmas pedagogu sagatavošanas pieeja balstīsies sekojošos principos - publiskā un nevalstiskā sektora sadarbība, vienota piesaistes komunikācija un atlase, tikai budžeta vietas, pieprasījums pēc budžeta finansējuma tiek veidots katru gadu, vienota izglītības iestāžu un vakanču apzināšana, kā arī vienota studiju programma aptver visu Latviju.

Vienlaikus tiks nodrošināts papildu atbalsts jaunajiem pedagogiem un vienota pieeja kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvē.

Ministrija vēstī, ka skolu tīkla reforma un jaunu pedagogu piesaiste ir šā brīža lielākie izglītības sistēmas izaicinājumi. "Kamēr skolu tīkla reformas pabeigšana sagaidāma ne ātrāk kā pēc četriem līdz pieciem gadiem, jaunu pedagogu piesaiste ir jārisina nekavējoties," uzsvērts ziņojumā.

Realizējot šo programmu, valdība īstenos pedagogu sagatavošanas izglītības programmu restartu, ceļot pedagoga profesijas prestižu, stiprinot pedagogu mentoru institūciju, turpinot īstenot pedagogu profesionālās attīstības stratēģiju un sniedzot atbalstu pedagogu sākotnējās izglītības attīstībai, uzsver IZM.

Vienlaikus ministrija ziņojumā pauž, ka jaunā darba vidē balstītā studiju programma, kas izstrādāta, Latvijas Universitātei (LU) sadarbojoties ar Daugavpils Universitāti (DU) un Liepājas Universitāti (LiepU), ir saņēmusi konceptuālu atbalstu no augstākās izglītības sektora pārstāvjiem, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas pārstāvjiem virknē tikšanos un diskusiju.

Jaunās studiju programmas kvalifikācijas gadā plānotas 100 budžeta vietas. Indikatīvi - 50 LU, 25 DU un 25 LiepU. Ja pieprasījums pēc studiju programmas būs lielāks par budžetu vietu skaitu, papildu vietas par reflektantu personīgo finansējumu netiks nodrošinātas.

IZM atzīmē, ka jaunā darba vidē balstītā studiju programma izvirzīs augstākus uzņemšanas kvalitātes kritērijus. 

Ministrija uzskata, ka šobrīd paredzētās 100 budžeta vietas ir optimāls skaits, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesa, atbalsta sniegšanas un pilnveides grupu veidošanas norisi ar paredzamiem cilvēkresursiem, kā arī izvirzītu augstas prasības potenciālajiem studentiem prasmju un kompetenču ziņā.

IZM uzsver, ka ir vērojams akūts pedagogu trūkums visās izglītības pakāpēs.

Nodibinājuma "Iespējamā misija" 2018.gadā veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka, sākoties 2018./2019.mācību gadam, Latvijā bija 380 vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu vakances un visvairāk vakanču bija matemātikas, ķīmijas, fizikas, informātikas, angļu valodas un sākumskolas pedagogiem.

Savukārt IZM pērn veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka 2019./2020.mācību gada sākumā kopā Latvijā bija ap 740 vakancēm izglītībā, no tām Rīgā aptuveni 361 vakance. Visvairāk vakanču bija pirmsskolas, matemātikas, sākumskolas, latviešu valodas un angļu valodas pedagogiem.

Katra mācību gada sākumā pieprasījums pēc noteiktu mācību priekšmetu pedagogiem atšķiras, taču saglabājas salīdzinoši augsts pieprasījums pēc dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomas mācību priekšmetu, kā arī valodas jomas mācību priekšmetu pedagogiem, skaidro ministrija. Un tas pamato nepieciešamību izstrādāt rīcības plānu STEM un valodu jomas pedagogu piesaistei.

Vienlaikus IZM ziņojumā atzīmē, ka mazākumtautību izglītības iestādēs valodu jomas pedagogu trūkst gandrīz tikpat, cik STEM jomas pedagogi.

Šobrīd par pedagogu var kļūt, absolvējot bakalaura studiju programmu, kas ilgst četrus gadus, vai arī pēc studiju pabeigšanas citā jomā, papildus absolvējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu vai maģistra līmeņa studiju programmu, kas arī piešķir pedagoga kvalifikāciju.

Kopskaitā 57 studiju programmas īsteno astoņas augstskolas un IZM secina, ka lielais dažādo studiju programmu skaits liecina par sadrumstalotu studiju saturu, dažādām pieejām pedagogu piesaistei, izglītībai un profesionālā tēla veidošanai, kā arī kopumā apgrūtina centralizētu izglītības nozares attīstību un virzību.

Ministrijas ieskatā, viss augstāk minētais apstiprina, ka Latvijā steidzami ir nepieciešama pedagogu sagatavošanas sistēmas un mācību organizācijas maiņa, tāpēc, nodrošinot nozarē iesaistīto institūciju sinerģiju, ir jāveido vienota pedagogu sagatavošanas studiju programma visai valstij.

Tāpēc starp LU un nodibinājumu "Iespējamā misija" pērn 5.novembrī ir noslēgts sadarbības līgums, lai apvienotu katras puses pieredzi, veidojot jauno darba vidē balstīto studiju programmu. Sadarbības līgums paredz, ka nodibinājums "Iespējamā misija" būs atbildīgs par vienotu studiju programmas komunikāciju, studējošo un izglītības iestāžu piesaisti un atlasi, vasaras ievadmācību loģistiku un atbalstu, profesionālās pilnveides grupām un indukcijas gada īstenošanu.

Savukārt LU nodrošinās studējošo prakses vadītāju, metodisko vadītāju un citas aktivitātes kvalitatīvai jauno pedagogu apmācībai.

Tāpat valdība lēma, ka IZM turpmāk jānodrošina atbilstošu grozījumu izstrādi un iesniegšanu Ministru kabinetā līdz 2020.gada 30.jūnijam par 2020./2021.akadēmiskajā gadā plānotajiem atbalsta pasākumiem un līdz 2021.gada 30.jūnijam - par 2021./2022.akadēmiskajā gadā plānotajiem pasākumiem.

Valdība arī lēma, ka normatīvo regulējumu par darba vidē balstīto studiju programmu augstākajā izglītībā IZM jāizstrādā un jāiesniedz līdz 31.decembrim.

LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

27.03.2020 18:44

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Rēzeknes novadā attālināto mācību procesu novērtē ar "septiņi" https://t.co/jccZsbwxCV via @SkolasVards

27.03.2020 18:41

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ministre: No pedagogiem izmisuma zvani par attālinātām mācībām nav saņemti, izmi… https://t.co/zx07MBIqSh

27.03.2020 18:38

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Attālinātajā mācību procesā skolēni novērtē iespēju "nesaraustīti" pievērsties v… https://t.co/HHF9vYQoX2

23.03.2020 19:25

@SkolasVards: Daļai skolēnu novados mācību uzdevumus piegādā papīra formātā https://t.co/1coCyQfn8S via @SkolasVards

20.03.2020 10:28

@SkolasVards: IT speciāliste: kas skolotājiem būtu jāzina, lai mācītu skolēnus attālināti? https://t.co/f86EDfQ82K

20.03.2020 10:28

@SkolasVards: Kā skolās strādās attālināti? Kā šādos apstākļos organizēt mācību procesu, jautājām projekta „Skola 2030” mācību sa… https://t.co/tFsuOXbOAw

20.03.2020 10:19

@SkolasVards: Iznācis @SkolasVards jaunais numurs! https://t.co/f86EDfQ82K https://t.co/0hg1eN2tGt

20.03.2020 10:18

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Speciālists iesaka: Noderīgi interneta avoti fizikas apgūšanai https://t.co/w9R2qEWgNA via @SkolasVards

20.03.2020 10:18

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM kopā ar partneriem nodrošina 5000 viedierīču Latvijas skolēniem… https://t.co/eAnj61AfFl

20.03.2020 10:17

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - 5 padomi pedagogiem, lai skolēnu mācības attālināti noritētu veiksmīgi… https://t.co/K5RCOIbXGR