Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" septembra numurā lasiet:

NORMATĪVO AKTU IZMAIŅAS

1.            Jauna pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma

             Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība

2.            Turpmāk skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda

             Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

             Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

3.            Mērķdotācijas aprēķināšana profesionālajā izglītībā

             Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas"

4.            Mērķdotācijas aprēķināšana interešu izglītībā

             Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

5.            Vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide

             Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi

6.            Augļu, dārzeņu un piena piegāde izglītības iestādēm

             Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm

7.            Jauns Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

             Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

8.            Jaunas funkcijas Izglītības kvalitātes valsts dienestam

             Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"

9.            Jauna kārtība, kādā finansē profesionālās sporta izglītības programmas

             Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

10.          Konkretizēti nosacījumi speciālās izglītības attīstības centra statusa iegūšanai 

             Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu"

11.          Palielināta minimālā alga 

             Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"

 

AKTUĀLI ABONENTU JAUTĀJUMI / SKAIDROJUMI

             Normatīvo aktu pamats uzņemšanai izglītības iestādē ir vienāds visām klasēm;

             Uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku;

             Katrā izglītības iestādē slēdzams atsevišķs darba līgums;

             Uzteikuma termiņš un atlaišanas kompensācijas nauda;

             Atļaujā darbiniekam veikt blakus darbu var ietvert papildus nosacījumus;

             Pedagoga amats nav uzskatāms par sezonas darbu;

             Amata vietu samazināšanas rīkojums.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

22.09.2017 09:09

@SkolasVards: Iznācis @SkolasVards jaunais numurs https://t.co/f86EDfQ82K https://t.co/pqYjpunANI

22.09.2017 09:05

@SkolasVards: LPS: Centralizēto eksāmenu rezultāti laukos un lielajās pilsētās ievērojami neatšķiras https://t.co/PtseDAeWyd via @SkolasVards

22.09.2017 09:04

@SkolasVards: Lai novērtētu katra bērna individuālo progresu, iesaka samazināt obligāto valsts pārbaudījumu skaitu https://t.co/odUdh5xMfo

22.09.2017 09:04

@SkolasVards: Mācību saturu vidusskolā nākotnē varētu apgūt dažādos līmeņos https://t.co/AVyuX0n4Gb via @SkolasVards

21.09.2017 10:59

@SkolasVards: RT @zaneolina: Skaties tiešraidi no Skola2030 konferences "Vērtēt, lai mācītos" no plkst 10:30 https://t.co/2MBzd1WHqh Paldies @Lattelecom

20.09.2017 09:37

@SkolasVards: Pašvaldību savienība iestājas par ilgāku pārejas periodu skolas gaitu sākšanai no sešu gadu vecuma https://t.co/urB4aP5Qc7 via @SkolasVards

19.09.2017 17:04

@SkolasVards: Atsevišķas Sēlijas pašvaldības plāno uzturēt mazākās pamatskolas https://t.co/2EYLVBDqdX via @SkolasVards

19.09.2017 09:26

@SkolasVards: Skolu tīkla sakārtošanā arī turpmāk fokusēsies uz vidusskolas posmu https://t.co/JyB4fOT8yc via @SkolasVards

18.09.2017 16:42

@SkolasVards: Izglītības satura centrs plāno pārveidot metodiskā atbalsta sniegšanu un koordinēšanu https://t.co/rSzbdGc7ki via @SkolasVards

18.09.2017 16:39

@SkolasVards: Šogad 10.klase nav atvērta 26 vidusskolās https://t.co/4alZudvGV6 via @SkolasVards