Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E- laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 16. janvāra numurā lasiet:

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Apstiprināti noteikumi par 2020./2021. mācību gada garumu, mācību semestriem un brīvlaikiem.

IZM: Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem mazākumtautību skolās ir apmierinošs; to visvairāk trūkst pirmsskolās.

LIZDA: augstskolu iedalījumam ir jābalstās uz kvalitatīvajiem nevis kvantitatīvajiem kritērijiem.

Valdība skata likumprojektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā.

Aicina izvirzīt progresīvus dabaszinātņu un matemātikas skolotājus „Ekselences balvai”.

MĀCĪBU MATERIĀLI

Atbalsts latviešu valodas apguvei turpinās. Jaunais gads sācies ar labām ziņām pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem – Latvijas izglītības iestādes saņem projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātu didaktisko materiālu komplektu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei. Didaktisko materiālu mērķis ir sniegt atbalstu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kompetenču pieejas ieviešanā un mācību satura īstenošanā lingvistiski neviendabīgā vidē.

PIRMSSKOLAS PEDAGOGI

Atklājas nevienlīdzība un zemas algas pimsskolās. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir apkopojusi datus par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzi un atalgojumu. Informācija, kas iegūta no visām 119 pašvaldībām, atklāj nevienlīdzību pirmsskolas pedagogu atalgojumā un noslodzē.

VIEDOKLIS

Nepieciešama domāšanas veida maiņa – no regulām pie atbalsta. Skolā visa darba atslēga ir labi skolotāji, mūsdienīgi, tādi, kuri nemitīgi papildina savas zināšanas, tāpēc ir jāatbalsta skolotāju iespējas kvalifikācijas celšanai. Izglītības kvalitāte nekad nebūs augstāka par skolotāju kvalitāti. Tas ir primārais IZM uzdevums, nevis regulas no augšas. Laima Geikina, Neatkarīgās izglītības biedrības valdes locekle, profesore.

IZGLĪTĪBAS REFORMAS

Globālā izglītības reforma. Izglītības reforma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Vai bērni un jaunieši skolās tiek sagatavoti mūsdienu pasaulei? Vai pedagogiem tiek sniegta iespēja apgūt prasmes un saņemt nepieciešamo atbalstu, lai pilnvērtīgi, kvalitatīvi un mūsdienīgi veiktu savu darbu? Vai izvirzītās prasības atbilst tam, kas ir nepieciešams realitātē? Saimons Sineks (Simon Sinek), pasaulē pazīstams autors un lektors, piedāvā ieskatu, kādai būtu jābūt globālajai izglītības reformai. S. Sineks ir identificējis būtiskus aspektus, kas ir jāmaina izglītības sistēmā, lai tā kļūtu piemērota laikam, kurā dzīvojam.

TEĀTRA PEDAGOĢIJA

Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums. „Jēdziens „pašrealizācija” raksturo mūsdienu cilvēku, kuram ir svarīgi, kā viņš var sevi dzīvē realizēt – atklāt sevi, savas spējas, talantus. Aktieri ir viena no sociālajām grupām, kas visaktīvāk iedarbojas uz sabiedrību, jo ar to komunicē caur saviem tēliem, darbību. Vēlējos rast atbildi uz jautājumu, kā un vai notiek aktiera pašrealizācija un kas to ietekmē,” stāsta Gatis Strads, kurš Liepājas Universitātē aizstāvējis promocijas darbu pedagoģijā vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē „Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā”.

STARPTAUTISKA PIEREDZE

Latviešu un spāņu sadarbības pieredze. Skolēni pēc atgriešanās savā valstī ar entuziasmu spēja aizraut un motivēt arī pārējos klases biedrus, kuri guva lielāku izpratni un apziņu par svešvalodu apguves nepieciešamību, sasniegt labākus mācību rezultātus un piedalījās mācību stundās ar acīmredzami lielāku atdevi.

VIEDOKLIS

Centralizētie eksāmeni pieejamajiem un izcilajiem – vai lāsts uz mūžu? Man personīgi šķiet, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pakļauta primitīvai inercei – vairāku gadu garumā izstrādātai, dārgai, nepārdomātai, nepraktiskai, metodiski dīvainai darbībai, kura imitē pati sevi – darbošanos izglītības „novērtēšanas” lauciņā. Aivars Broks, pedagogs, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas vadītājs.

FESTIVĀLS

IV Latvijas Orķestru asociācijas festivāls.

STUNDA MUZEJĀ

Izglītības programmas LNMM 2020. gada februārī.

IZGLĪTOJOŠĀS AKTIVITĀTES

Nodarbības LU Botāniskajā dārzā.

Interaktīvā spēle „Sūnu ciema zēni“.

 

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

06.01.2020 13:29

@SkolasVards: Iznācis "Pirmsskolā" jaunais numurs https://t.co/6OpCmMPfdf https://t.co/rPUDs8GvwZ

06.01.2020 13:27

@SkolasVards: Iznācis "Skolas Psiholoģija" jaunais numurs https://t.co/aBALfQ3oX9 https://t.co/6m1e5jrwRv

06.01.2020 13:25

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IKVD plāno izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditēšanā… https://t.co/PfytvvhEat

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM: Vairums pašvaldību pašas izmaiņas vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīk… https://t.co/TtXnWTVWA3

06.01.2020 13:24

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ministre: Latvijā ap 200 skolu jādomā par izglītības pakāpes maiņu… https://t.co/Vp6D9m0nG4

27.11.2019 12:59

@SkolasVards: "Skolas Vārdu" un citus izglītības e-žurnālus abonē šeit: https://t.co/PtXZ6DZwkL https://t.co/oH0sjnaw5z

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Dvīņi nav vienots veselums ‒ jāpalīdz veidoties individualitātei. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:56

@SkolasVards: Skolotāja pieredze: Matemātika sportojot. https://t.co/f86EDfQ82K

27.11.2019 12:55

@SkolasVards: Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? https://t.co/f86EDfQ82K