Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" februāra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas

Aktuālas izmaiņas, kas stājušās spēkā 2018. gada janvārī

1.            Sociālā atbalsta piešķiršana pedagogiem, kuri izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudēs darbu.

2.            Pagarinātās dienas grupas skolotājam tiek noteikta 40 stundu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei.

3.            Turpmāk novērtēs pirmsskolu vadītāju profesionālo darbību un būs jānodrošina pašvērtējuma ziņojuma aktualizācija un pieejamība.

4.            Pirmskolas izglītības iestādei jānodrošina  bērnu lietošanai drošas un no nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles.

5.            Attiecībā uz izglītības psihologiem stājies spēkā jauns likums

6.            Plānots veikt pedagogu studiju programmu modernizāciju, tostarp pedagogu sagatavošanu uz kompetencēs balstītu vispārējo izglītību, izmantojot Eiropas sociālā fonda finansējumu.

 

Aktuāli abonentu jautājumi/ skaidrojumi

 1. Atvaļinājumā neieskaita svētku dienas (“Dziesmu svētki 2018”).
 2. Darba līguma spēkā stāšanās laiks.
 3.  Darbinieka pārejoša darbnespēja ir attaisnots prombūtnes laiks, kas ieskaitāms darba stāžā.
 4.  Izglītības iestādei ir nepieciešams izdot rīkojumu par ekspertu komisijas izveidi darbam ar arhīva materiāliem.
 5. Darba līgumā pasliktinoša apstākļa gadījumā nepietiek tikai ar rīkojuma izdošanu.
 6.  Darba devējs var turpināt darba attiecības ar skolotāju, kura pieņemta darbā uz citas skolotājas prombūtnes laiku.
 7.  Kā rīkoties reorganizācijas gadījumā.
 8.  Datu apstrāde skolā.
 9. Amatu aprakstu pārstrādāšanas pamatojums un nepieciešamās darbības.
 10.  Ja tiek pasliktināts darbinieka stāvoklis, nepieciešama savstarpēja vienošanās.
 11.  Filmēšana, lai pierādītu neatļautu/ prettiesisku darbību skolā.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.