Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" aprīļa numurā lasiet:

 

Normatīvo aktu izmaiņas       

Turpmāk vidusskolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti būs pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā            

Izglītības iestādēm būs iespējams operatīvāk apmainīties ar informāciju, lai sniegtu nepieciešamo sociālo palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes atstāšanas  

Nosaka 2018. gada reflektantu reģistrēšanas un uzņemšanas sākuma termiņu augstskolās un koledžās  

Jauni grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektu noteikumos izglītības jomā              

 

Aktuālie abonentu jautājumi/ skaidrojumi         

Jaunās ‘Datu aizsardzības regulas’ dokumentācija izglītības iestādei         

 Datu publiskošana izglītības iestādes mājaslapā par izglītojamo 

 Filmēšanas tiesiskums izglītības iestādē               

Skolotāja tiesības filmēt/ fotografēt stundu norisi            

Skolotāja tiesības filmēt/ fotografēt ārpus stundu pasākumus   

Izglītības iestādes tiesības publicēt fotogrāfijas/ video sociālajos tīklos   

Izglītības iestādes tiesības uzkrāt fotogrāfijas/ video       

Bērna vecāku piekrišanas nepieciešamība publiskojot datus par bērnu  

Pedagoga  tiesības pieteikties profesionālās kvalitātes novērtēšanai       

Bērnu intrešu prioritārums attiecībā pret pašvaldības interesēm               

Dokumentu apstiprināšana        

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi direktoram  

Rīkojuma dokumentu pamatojuma nepieciešamība       

Viena profesija vienā amata aprakstā    

Pašvaldība kā darba devējs         

Datu apstrādes pārzinis pašvaldībā          

Tālākizglītības iedalījums              

Rīkojuma atcelšana        

Personas tiesības veikt individuālo saimniecisko darbību, slēdzot līgumu par skolas telpu nomu 

Papildvienošanās slēgšana darba līgumā               

Izglītības iestādes pašpārvaldes regulējošie tiesību akti 

Amatu apraksti pēc MK noteikumu formas         

Atvaļinājuma kompensācijas piešķiršana              

Darbinieku informēšana skolas adreses maiņas gadījumā             

Profesionālās izglītības iestādes pase     

Personāla pārņemšana, ja tiek likvidēta izglītības iestāde, pievienojot to citai izglītības iestādei   

Izglītības iestādes rīcība, ja audzēknis slikti mācās un neapmeklē stundas

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.