Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" jūnija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas            

1.            Spēkā stājas jaunā datu aizsardzības regula         

2.            Turpmāk administratīvi sodīta persona par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu trīs gadus nedrīkstēs strādāt iestādēs, kurās uzturas bērni      

3.            Nosaka 2018./2019. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiku   

 

Aktuālie abonentu jautājumi/ skaidrojumi      

1. Rīkojuma juridiskais spēks      

2. Izglītojamo personas lietas izsniegšana             

3. Valsts valodas prasība iesniegumos    

4. Izglītības iestādei nepieciešamā dokumentācija            

5. Darba uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu     

6. Ētikas kodeksa nepieciešamība            

7. Novērošanas/ hospitācijas grafika regulējums              

8. Tiesības uz atvaļinājumu un tā aprēķins            

9. Atvaļinājuma piešķiršana        

10. Video un audio ierakstu tiesiskums izglītības iestādē

11. Pedagoga neatbilstība normatīvajiem aktiem              

12. Laiks, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

13. Protokollēmuma kopijas izsniegšana               

14. Atvaļinājuma aprēķināšana 

15. Trīspusēja darba līguma pārjaunojuma noslēgšana   

16. Pēdējās atvaļinājuma dienas noteikšana       

17. Brīvu apmaksātu dienu var saņemt ikviens strādājošs vecāks               

18. Darba tiesisko attiecību izbeigšana uz vienošanās pamata     

19. Bērnu tiesību aizsardzības kursu zināšanu atjaunošana           

20. Atvaļinājuma piešķiršana un aprēķināšana   

21. Stipendijas piešķiršanas kārtība         

22. Izglītojamā nepārcelšana nākamajā klasē    

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.