Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" jūlija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas            

1.Plānots pāriet uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu   

2. Precizē nosacījumus oficiālās elektroniskās adreses izveidei   

3. Jauna sporta speciālista definīcija Sporta likumā           

4.  Jauna svētku diena - 2018. gada 24. septembris           

5. Kā pārbaudīt pretendenta ārzonas juridiskas personas statusu             

6. Jauna gada pārskata sagatavošanas kārtība    

 

Aktuālie abonentu jautājumi/ skaidrojumi         

1. Vecāku piekrišana izglītojamā ikgadējai ārsta apskatei               

2. Izglītojamā ierobežojums pamest skolas teritoriju       

3. Darbnespējas lapas piešķiršana vecvecākiem

4. Tiesiskais pamats izglītojamā nepārcelšanai nākamajā klasē    

5.  Izglītojamā atskaitīšana, pabeidzot sākumskolas izglītības programmu              

6. Datu aizsardzības regulas prasības absolventa raksturojumā   

7. Dokumentu glabāšanas termiņu regulējums  

8. Iestādes rīcība, ja tiek konstatēts, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata apreibinošās vielas     

9. Blakus darbs 

10. Darba attiecību izbeigšana, likvidējot skolu   

11. Darba līguma grozījumi          

12. Atvaļinājuma aprēķināšana 

13. Bērnu kopšanas atvaļinājuma izmantošana  

14. Papildus darba atvaļinājums

15. Darba līguma izteikšana jaunā redakcijā         

16.  Atlaišanas pabalsts 

17. Tiesības uz papildatvaļinājumu  

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.