Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" augusta numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas

1. Uzsāk kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešanu

2. Turpmāk personas medicīniskā grāmatiņa tiek aizstāta ar ģimenes ārsta atzinumu 

3. Spēkā stājas Latvijas nacionālais regulējums attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi

4. Iestādes dokumentus varēs oficiāli paziņot uz personas e-adresi

5. Precizē koledžu studiju programmu licencēšanu un virzienu akreditāciju

6. Papildināts darba aizsardzības ķīmisko vielu saraksts

 

Aktuālie abonentu jautājumi/ skaidrojumi

1. Darba devēja tiesības prasīt darbinieka pases datus

2.Pasas datu lapas nepieciešamība darbinieka personas lietā

3. Skolotāja tiesības uz pārtraukumu

4. Darbnespējas lapas iesniegšanas forma

5. Policijas informēšana par skolas pasākuma norises laiku un vietu

6. Pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas dokumentu uzglabāšanas termiņš

7. Skolas direktora tiesības apvienot vairākus amatus

8. Rīkojuma par darba attiecību izbeigšanu izdošana

9. Vidējās izpeļņas aprēķināšana

10. Atvaļinājuma naudas aprēķins

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.