Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" oktobra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas

1. Precizētas izglītības ieguves formas

2. Noteiktas stingrākas prasības attiecībā uz Latvijas karoga materiālu un krāsu

3. Paaugstina pedagogu minimālo mēneša algas likmi

4. Paplašina iespējas strādāt par pedagogu          

5. Turpmāk izglītības iestādes vadītāju novērtēšanu veikts arī privātpersonu dibinātās izglītības iestādēs              

6. Vienkāršotas dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības       

7. Izstrādāta vienota pieeja iestāžu informācijas ievietošanai internetā     

Aktuālie abonentu jautājumi/ skaidrojumi 

1. Bērna vārda izmantošanas likumiskais pamats uz skapīšiem     

2.  Datu aizsardzības prasības attiecībā uz Iesniegumā norādāmo informāciju par vecākiem

3. Pamatdarba un papildus darba samaksa          

4. Pedagoģisko darbinieku un pašvaldības darbinieku amata regulējums  

5. Atšķirība starp blakus darbu un amatu savienošanu     

6. Darba līguma sākuma termiņš               

7. Vairāku papildus darbu iespējamība    

8. Amata maiņa

9. Vienošanos par grozījumiem darba līgumā reģistrācija

10. Pedagoga darba laiks             

11. Bibliotekāram nepieciešamās izglītības regulējums    

12. Darba uzteikums un darbnespēja       

13. Direktora darba laiks              

14. Mērķdotācijas sadales regulējums     

15. Izglītības iestādes rīcība, ja skolēns aizbēg no skolas  

16. Skolas starpbrīžu un pusdienu laika regulējums           

17. Izglītības un zinātnes ministrijas padotība pār izglītības iestādēm  

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.