Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" novembra numurā lasiet:

I. Normatīvo aktu izmaiņas       

1. Precizētas izglītības ieguves formas   

2. Izstrādāta kārtība kādā celt trauksmi, ja konstatēts pārkāpums           

3. Turpmāk būs iespējams noraidīt nepamatoti dārgus publisko iepirkumu piedāvājumus

4. Valsts finansējumu varēs saņemt tikai tās vidusskolas, kuras spēs izpildīt IZM noteiktos kvalitātes un kvantitātes kritērijus          

5. Jaunsargu instruktoriem turpmāk būs nepieciešams iegūt augstāko pedagoģisko izglītību              

 

II.  Aktuālie abonentu jautājumi/ skaidrojumi   

1. Pedagogu darba likmes regulējums   

2. Darbinieka atbrīvošanas nepieļaujamība darbnespējas laikā 

3. Papildatvaļinājuma “robežas”             

4. Kompensācijas apmērs, darba attiecības izbeidzot, pēc tehniskā darbinieka vēlēšanās

5. Bērnu tiesību aizsardzības kursu apmaksa      

6. Personas, kurām izglītības iestādē ir nepieciešams iziet pirmās palīdzības kursus        

7. Dzimšanas apliecības kopijas glabāšanas nepieļaujamība       

8. Pilngadīgas personas atskaitīšana no izglītības iestādes           

9.Vecāku līdzfinansējuma samazināšana pat līdz 100% 

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.