Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas janvāra numurā lasiet:

 Normatīvo aktu izmaiņas 

1. Covid – 19 regulējuma izmaiņas izglītībā.    

2. Precizēts pretrunīgs regulējums Izglītības likumā, kas attiecās uz privātajām izglītības iestādēm.    

3. Turpmāk Ministru kabineta diplomu piešķirs nevis par starptautiskiem, bet pasaules mēroga sasniegumiem olimpiādēs.         

4. Pagarina periodu, līdz kuram izglītības iestādes ēdienkartē var iekļaut tikai pamatēdienu.

5. Paaugstina augstskolu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi.     

6. Pilnveidota valsts budžeta līdzekļu aprēķināšanas un pārskata iesniegšanas kārtība asistenta pakalpojumam. 

7. Paaugstina minimālo mēneša darba algu valstī.

  Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi        

1. Normatīvo aktu izmaiņas 2021. gada 1. janvārī izglītības jomā.   

2. Skolas 12. klases skolnieces atskaitīšana.      

3. Klases žurnālu - Mykoob – glabāšana. 

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

        

 

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)