Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas aprīļa numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas

1. Drošības pasākumi klātienes izglītībā pēc 7. aprīļa.       

2. Atbalsta pasākumus turpmāk paredzēs arī ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti. 

3. Veikts precizējums Vispārējās izglītības likuma grozījumu pārejas noteikumu 48. punktā.

4. Izmaiņas 2020./2021. gada valsts pārbaudes darbu norisē.    

5. Noteikti 2021./2022. mācību gada pārbaudes laiku un mācību semestra sākuma, beigu un brīvdienu laiki.     

6. Arī profesionālās vidējās izglītības iestādēm kā obligātus nosaka tikai 3 eksāmenus.      

7. Nosaka regulējumu pedagogu darba samaksai par Latvijas mācības īstenošanu.

8. Turpmāk augstskolas un koledžas, lai pārliecinātos par motivāciju studēt, drīkstēs intervēt ārzemniekus, kas vēlēsies studēt Latvijā.

9. Izstrādāts regulējums kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi Latvijas mācības īstenošanai.

10. Nosaka Starptautiskās skolas reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu kopumu.

11. Izstrādāts jauns koledžu maksas pakalpojumu cenrādis.

 

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Uzņēmuma līguma slēgšana ar izglītības iestādes darbinieku. 

2. Obligātās veselības pārbaudes apmaksa darbiniekiem.  

3. Saukšana pie atbildības par skolēna radītiem zaudējumiem izglītības iestādes mantai.    

4. Tiesību normas spēks laikā.      

5. Video semināra ierakstīšana (Autortiesību regulējums). 

6. Skolas attīstības plāna un struktūras regulējums.  

7. Izglītības iestādes kompetence normatīvo aktu izdošanā.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

 

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)