Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas maija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas        

1. Aktuālais Covid - 19 regulējums izglītības jomā un informācija par Satversmes tiesas spriedumu sodītu personu nodarbinātības sakarā.      

2. Izglītības likumā nostiprinātas tiesības uz kvalitatīvu izglītību un iekļauta izglītības kvalitātes definīcija.

3. Turpmāk augstskolām un koledžām studiju programmas ir tiesības īstenot svešvalodā.

4. Izstrādāts regulējums kārtībai kādā tiek nodrošināti izglītībai nepieciešamie palīglīdzekļi personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.

5. Papildināta informācija, kura turpmāk būs pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā.

6. Izstrādāts regulējums pašvaldību izglītības investīciju un attīstības  projektu iesniegšanai.

7. Reflektantus augstskolās un koledžās varēs uzņemt no 2021. gada 19. aprīļa, kā arī 2021. gada 1. jūlija.

8. Piešķirts papildus finansējums NEET jauniešu projektiem.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Skolēns nodod tiešsaistes stundas piekļuvi nepiederošai personai.

2. Par piemaksu summēšanu skolas tehniskajiem darbiniekiem.

3. Amata apraksts ar jauniem pienākumiem.

4. Izglītības iestāde kā darba devējs.

5. Arodsaslimšanas jautājumi.

6. Darba likuma ierobežojumi uzteikumam grūtniecei uz noteiktu laiku noslēgta līguma gadījumā.

7. Darba vietas nodrošināšana darbiniekam ar invaliditāti, ja skola tiek reorganizēta uz pirmsskolu.

8. Par personas lietu uzskaiti.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)