Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 5.septembra numurā lasiet:

Forums: kā skolā analizēt skolēnu sniegumu un rast risinājumus skolas darba efektivitātes uzlabošanai? Pētījumos secināts, ka Latvijā skolotājiem vislabāk izdodas mērķa izvirzīšana, sarunā tiek panākta iedziļināšanās, bet neveicas stundas veidošana, nav skaidrības, kā mērķi nodot tālāk, kā organizēt darbu grupās un izmantot informācijas tehnoloģijas.

Sarunas viesistabā jeb vairāki pieredzes stāsti. Uz jautājumu, kas īsti jāapgūst, lai darbotos zinātnē, A. Brangule atzīst, ka arvien vairāk nepieciešamas matemātikas prasmes, programmēšanas prasme un ļoti svarīga ir prasme komunicēt ar citiem zinātniekiem pasaulē, daudzi jautājumi tiek risināti ar tīklošanās palīdzību.

Par soļiem un rīcībām, kā panākt izglītības kvalitāti. I. Šuplinska: „Pamatā šā gada dokumenti un normatīvie akti, kas tiks gatavoti, būs pakārtoti skolu tīkla sakārtošanai. Tajā ir viens ļoti svarīgs spēlētājs, un tas ir skolotājs, tādēļ uzdevums ir sniegt atbalstu pedagogiem tieši metodiskajā un psiholoģiskajā darbā.”

Skolu tīkla sakārtošana Kurzemē atklāj kopīgas tendences valstī. I. Šuplinska: „Jautājums, cik lielā mērā pašvaldība un tur esošais kolektīvs domā par savu nākotni nevis no 2021. gada, kad būs pašvaldību vēlēšanas, bet par modeli, kas jau patlaban būtu pareizs un kvalitatīvs.”

Latvijas komandai “WorldSkills 2019” konkursā 3 medaļas par izcilību. Latvijas komandas konkursanti ieguvuši 3 medaļas par izcilību pasaulē lielākajā un prestižākajā jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2019, kurš noslēdzās 27. augustā Kazaņā, Krievijā.

Šuplinska: Jaunā izglītības standarta apstiprināšana ir vēsturisks notikums. Ministre skaidroja, ka jaunais standarts paredz bērnu centrētu pieeja. Ar šī gada 1. septembri pēc jaunā izglītības standarta ir sākušas strādāt pirmsskolas. Šuplinska pauda cerību, ka līdz ar pārmaiņām palielināsies bērnu iesaiste interaktīvā pasaules izzināšanā.

Valdība konceptuāli atbalsta Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi. Ministru kabinets 3. septembrī konceptuāli atbalstīja Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi, bet konkrētāk par to tiks lemts pēc dažiem mēnešiem. Šāda dienesta izveides termiņš vēl nav skaidrs, kā arī vēl nav zināms, kur ņemt līdzekļus iniciatīvas īstenošanai, tomēr šis jautājums tiks risināts.

Šuplinska: Nākamā gada budžetā būs līdzekļi skolotāju minimālā atalgojuma noturēšanai 750 eiro apmērā. Valdošajā koalīcijā faktiski ir panākta vienošanās, ka skolotājiem minimālais atalgojums 750 eiro apmērā par slodzi tiks nodrošināts visu mācību gadu un tam tiks paredzēts finansējums nākamā gada budžetā.

Pirmsskolu vadītāji Rīgā pozitīvi vērtē jauno kompetenču izglītības sistēmu, bet iebilst pret bērnu skaitu uz vienu pedagogu. Vairums bērnudārzu vadītāji sūdzas arī par nespēju izpildīt vadlīnijās sacīto, jo izglītības iestādēs ir nepietiekami lielas telpas. Kompetenču izglītības sistēma nosaka, ka bērniem nepieciešams dažādot izglītību ar "daudzveidīgiem - radošiem stūrīšiem", bet, ja ir viena grupas telpa, kurā ir izvelkamas gultas, tad tādiem stūrīšiem vietas nav.

LIZDA līdz nākamā gada nogalei mudina veikt grozījumus normatīvajos aktos par pedagogu slodzēm. Ieviešot jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, pedagogiem jānodrošina apmaksātu darba laiku visu pienākumu veikšanai, uzskata LIZDA. Uzsākot īstenot jauno standartu, pedagogiem būs nepieciešams papildus laiks mācību stundu sagatavošanai, jaunu mācību materiālu izveidei, to individualizācijai un diferenciācijai, atbilstoši apguves līmeņiem.

Mākslas akadēmijas rektors pieļauj iespēju izveidot Dzejas katedru.

„(iz)aicinājums” izaicina izaicināmos. Piedāvājam reportāžu no Latvijas kultūrtelpas notikuma – literātu nometnes „(iz)aicinājums” ‒, kas speciāli laikrakstam „Izglītība un Kultūra” veidots kā dokumentāls vēstījums bez radošās komandas ekspektācijām, vien cerībā, ka lasītājam būs saistoši uzzināt, kā vasaras brīvlaika vienu posmu pavada valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu uzvarētāji un labākie jaunie literāti.

 

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.