Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 21. novembra numurā lasiet:

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Pasniegti atzinības raksti par radošo ieguldījumu un mūža darbu kultūrā

Dobelē atklāts Dabaszinātņu mācību centru.

Skolām būs jānodrošina speciāli pedagogi un pedagogu palīgi skolēniem ar speciālajām vajadzībām.

Valdība atbalsta inovāciju centru izveidi Cēsīs, Daugavpilī, Ventspilī un Liepājā.

Jelgavā plāno veidot starptautisku veterinārmedicīnas rezidentūras programmu.

SKOLU TĪKLS

Skolu tīkla sakārtošana Vidzemē ar daudz neatbildētiem jautājumiem. Turpinot sarunas par skolu tīkla sakārtošanu, Vidzemes novadu pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāji izrādīja dažādu attieksmi – gan atklātu, pamatojot savu viedokli, gan nogaidošu un pat noraidošu ar aizbildinājumu, ka patlaban nav īstais brīdis viedokļa atklāšanai.

MEDIJPRATĪBA

Kā skolās jēgpilni izmantot sociālos medijus. Sociālie mediji jeb sociālie portāli ir kļuvuši par aktuālu un būtisku daļu no bērnu un jauniešu dzīves skolā, mājās un citviet. Šim faktam piemīt savas pozitīvās, kā arī negatīvās puses. Pasaulē, kurā internets un sociālie portāli nosaka katra personīgo un profesionālo dzīvi, skolām, skolotājiem un vecākiem kļūst arvien grūtāk apzināties un nodefinēt digitālos riskus, ar kuriem saskaras jaunatne.

KULTŪRIZGLĪTĪBA

Kā radīt kvalitatīvu kultūras produktu bērniem un jauniešiem? Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 7. novembrī notika Kultūras ministrijas organizēta starptautiska konference kultūras organizācijām, izglītības nozares un pašvaldību pārstāvjiem. Tajā eksperti no Latvijas, Norvēģijas un Portugāles iepazīstināja ar labo praksi darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju, kā arī palīdzēja rast atbildes uz jautājumiem, kas ir kvalitatīvs kultūras produkts bērniem un jauniešiem un kā nodrošināt tā piemērotību, ilgtspēju un mobilitāti.

ATBILD JURISTS

Atbild izglītības jurists Kristaps Runts. Materiāls tapis sadarbībā ar www.skolutiesibas.lv.

Pedagogu profesionālās pilnveides izdotu dokumentu atzīšana.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizācija.

Fakta fiksēšana.

Mācību prakse praktikantiem.

Papildu darbs.

Rīkojuma noformēšana par atvaļinājuma piešķiršanu.

Virsstundu darba regulējums.

Darba devēja uzteikums būtiska pārkāpuma gadījumā.

Nelabvēlīgu apstākļu radīšanas nepieļaujamība.

DARBS AR JAUNIEŠIEM

Vieta zem saules. 2019. gada 22.–26. oktobrī Turcijā norisinājās starptautiska konference par darbu ar jauniešiem NEET situācijā „ON TRACK 3”. Konferencē piedalījās 94 dalībnieki no 30 valstīm, viņu vidū arī pieci jaunatnes darbinieki no Latvijas. Eiropas un citu reģionu valstu vadošie pētnieki prezentēja jaunākos faktus un secinājumus, jaunatnes organizāciju pārstāvji dalījās ar labās prakses piemēriem un idejām, savukārt paši jaunieši iedvesmoja dalībniekus ar saviem veiksmes stāstiem.

LATVIEŠU VALODA

Kā caur valodu izprast sevi. Konferencē „Pasaule skolā – skola pasaulē”, kas notika 3. oktobrī Jelgavā, Dr. philol. Sanita Lazdiņa runāja par valodu mācīšanās emocionālajiem un pragmatiskajiem aspektiem. Atgādinot par valodas vērtību un to, kāpēc tā radās, S. Lazdiņa uzsver, ka vispirms tā bijusi saziņas un izdzīvošanas priekšnoteikums, bet daudz vēlāk valodnieki to salika sistēmā.

VIEDOKLIS

Eksperts: vardarbības gadījumi skolās ir sabiedrības spogulis. Aizvadītajos mēnešos Valsts policijas inspektori devās uz mācību iestādēm, lai runātu ar skolēniem un izvērtētu drošības un vides apstākļus. Šādu tikšanos mērķis ir drošākas vides veidošana skolās. Apkopotā statistika liecina, ka pērn valstī kopumā reģistrēti 1677 incidenti, kas notikuši izglītības iestādēs, – visbiežāk tie ir fiziskas vardarbības gadījumi audzēkņu starpā.

GRĀMATU PLAUKTS

 

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.