Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 12.decembra numurā lasiet:

Draudzīgais aicinājums vieš ticību saviem spēkiem un bērnu spējām. Viens no retajiem pasākumiem Latvijā, kas liek pievērst uzmanību skolotāju profesionālajai darbībai, mēģinot analizēt skolēnu sasniegumus un viņu izaugsmi, un tātad arī skolotāju ieguldīto darbu, ir Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga konkursa svinīgais pasākums. Šogad tas notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Lai arī galvenais kritērijs ir centralizēto eksāmenu, konkursu un olimpiāžu rezultāti, tas palīdz atklāt tās skolas, kur notiek skolotāja un skolēna sadarbība, jo abpusēji atklājas viņu spējas un talanti.

Latvijas skolēni uzrāda labus rezultātus matemātikā, bet samazinās viņu lasītprasmes sasniegumi. Visas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstis un partnervalstis 3. decembrī pirmoreiz prezentēja pētījuma „PISA 2018” jaunākos rezultātus. Latviju pētījumā pārstāvēja 5985 skolēni no 308 skolām.

„OECD PISA” ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā tiek novērtētas piecpadsmitgadīgu skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs un tās tiek salīdzinātas starp OECD dalībvalstīm un partnervalstīm. „OECD PISA 2018” galvenā satura joma ir lasīšana, ietverot arī matemātiku, dabaszinātnes un globālo kompetenci.

Kompetenču izglītība speciālajā skolā. Pedagogam, kurš strādā speciālajā skolā, svarīgākais ir iemācīt skolēniem domāt pozitīvi, sagatavot jauniešus praktiski dzīvei un iemācīties būt patstāvīgiem, bet vajadzības gadījumā mācēt lūgt palīdzību, uzskata skolotāja Līga Bērtiņa.

Viņa strādā Madonas novada Dzelzavas speciālajā pamatskolā jau 26 gadus. Kopējais darba stāžs speciālajā izglītībā – 34 gadi. Skolotāja strādājusi ar izglītojamajiem no 1. klases līdz pat profesionālās pamatizglītības klasēm. Viņa māca matemātiku un strādā arī par internāta skolotāju.

Publiskās runas pamats un sāls ir saturs. Ir profesijas, kuru būtība ir sadarboties ar citiem cilvēkiem, viņus uzrunāt, pārliecināt, iedvesmot, un, lai to paveiktu, jāprot publiski runāt. Starp šādu profesiju cilvēkiem, nenoliedzami, ir arī skolu vadītāji un skolotāji, bet nereti jāatzīst, ka sasniegt mērķi viņiem traucē neprasme uzstāties lielākas auditorijas priekšā. Pēdējā laikā sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis režisors un lektors Viesturs Meikšāns, kurš izveidojis Runas skolu, tādēļ laikraksta redakcija viņu aicināja uz sarunu par veiksmīgas publiskas runas nozīmi.

Radīts skolotāju profesionālās identitātes modelis. Klajā nākusi zinātniskā monogrāfija „Skolotāju profesionālā identitāte”, kurā aprakstīts skolotāja profesionālās identitātes strukturāli saturiskais modelis, kas sastāv no sešiem komponentiem – profesijas filozofija, profesionālās zināšanas, profesionālās lomas, profesionālā attieksme pret darbu, mijiedarbība ar kolēģiem un profesijas pārstāvniecības uzvedība.

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolai – 30.

Jaunas iespējas darbā ar ķermeni balstītam mācīšanās procesam.

Izglītība mieram.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

LIZDA rīkos protesta akcijas, ja no normatīvajiem aktiem svītros noteikto pedagogu atalgojuma un zinātnes bāzes finansējuma kāpinājumu.

Vairāk nekā 1000 izglītības iestādes saņems jaunu didaktisko materiālu komplektu latviešu valodas apguvei.

Rīgas Raiņa vidusskolai un Valsts robežsardzes koledžai pasniegtas Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē.

Lai sekmētu rezultātu uzlabošanos, matemātikas skolotājus aicina piedalīties aptaujā.

Vidusskolēnus no visas Latvijas aicina pieteikties neformālai konferencei Rosinātava.

Apbalvoti labākie “Cits bazārs” skolēnu mācību uzņēmumi.

Ķekavas novada pašvaldība pirks zemi jaunas skolas būvniecībai Katlakalnā.

Ventspils Digitālais centrs piedāvā tālmācības platformas “Moodle” ieviešanu.

Ventspils Digitālais centrs piedāvā radošas un izglītojošas tehnoloģiju darbnīcas.

 

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.