Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 12. februāra numurā lasiet:

NUMURA INTERVIJA

Skolas darba organizācijas izaicinājumi ir ļoti lieli. Laikā, kad galvenā uzmanība pievērsta attālinātā mācību procesa īstenošanai, varas gaiteņos neapstājas darbs pie jaunu normatīvo aktu izstrādes. Darba grupas strādā gan pie pedagogu atalgojuma modeļa pilnveides, gan rēķina, cik lielā apjomā bērni mācīsies attālināti, atgriežoties ierastajā režīmā, gan diskutē, kam piemaksāt par darbu šajā saspringtajā laikā. Par to vairāk stāsta Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rūdolfs Kalvāns.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Joprojām ārkārtīgi augstā saslimstība ar Covid-19 neļauj runāt par ierobežojumu atvieglošanu.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina Izglītības un zinātnes ministriju pilnveidot mācību procesu un sniegt lielāku atbalstu pedagogiem un vecākiem.

Izglītības nozarē augstākā gatavība vakcinēties ir augstskolās, zemākā – bērnudārzos.

Eksperti: Profesionālās izglītības attīstību veicinātu darba vidē balstītas mācības.

Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes pieteikties valsts aizsardzības mācības īstenošanai no 1. septembra.

Cimzes balvai aicina pieteikt izcilus kultūrizglītības skolotājus.

Ēnu dienas vietā – virtuālas mācību ekskursijas.

„Britannica” līdz maija beigām piedāvā brīvpiekļuves resursus.

PĒTĪJUMS

Nepieciešams pilnveidot pedagoģiski digitālo kompetenci. Skolotāju digitālās izaugsmes veicināšanai ir nepieciešams mainīt prasības profesionālās pilnveides kursu īstenotājiem, jo skolotājiem nepieciešamas ne tikai tehnoloģiskās zināšanas, bet izpratne par attālinātā mācību procesa didaktiku un skolēnu vecumposma īpatnībām.

SKOLOTĀJS

Mācību procesam ir jābūt emocionāli patīkamam. Mūzikas skolotāja Rūta Kanteruka strādā Britu skolā Latvijā – King’s College Latvia un māca iemīlēt skaņu pasauli bērniem no 3 gadiem līdz 9. klasei. Ar mazākajiem tiekas klātienē, bet, ievērojot pandēmijas ierobežojumus, ar vecāko klašu skolēniem – attālināti. Sarunā ar laikrakstu atklājas skolotājas gūtās atziņas un interesantā pieredze. „Patlaban pats svarīgākais ir emocionālā labsajūta un tikai pēc tam seko mērķis izglītot. Jādomā, lai bērni justos labi, jo jāņem vērā, ka pusaudži mēnešiem atrodas mājās, kļūst arvien grūtāk ar viņiem uzturēt kontaktu. Palīdzēt var pozitīva attieksme, nevis likt vēl rakstīt recenzijas,” stāsta R.Kanteruka.

NODARBĪBA

Latvijas Dabas fonds aicina uz tiešsaistes nodarbībām. 18. februārī Latvijas Dabas fonds ar tiešsaistes nodarbību „Lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un klimats” turpinās projektu „Dabas un klimata skola jauniešiem”. Līdztekus tiešsaistes nodarbībām „Dabas un klimata skola jauniešiem” piedāvās arī video lekcijas un mācību gada izskaņā notiks erudīcijas spēle par dabas un klimata tēmām.

GRĀMATA

Izdota grāmata „Par valodu – tas ir interesanti!?”. „Sarunas – par literatūru, tulkošanu, tekstiem – ir jau kļuvušas par tradicionālu Latviešu valodas aģentūras organizēto pasākumu formu. Šoreiz – 14 sarunas par valodu ar valodniekiem, valodas speciālistiem,” tā grāmatas ievadā raksta sastādītāja un redaktore Anna Frīdenberga

Grāmatnīcās nonāk Baltijas asamblejas laureātu darbi. Nupat grāmatnīcā „Jānis Roze” un „Zvaigzne ABC” nonākuši Baltijas asamblejas laureātu darbi, kas pirmo reizi izdoti vienotā grāmatu sērijā ar nosaukumu „Jaunā klasika”. Grāmatas izdevusi Latvijas Rakstnieku savienība ar mērķi iepazīstināt lasītājus ar tiem Lietuvas un Igaunijas autoru literārajiem darbiem, kuri saņēmuši Baltijas valstu augstāko apbalvojumu literatūrā, bet latviešu valodā līdz šim nav izdoti.

NOTIKUMS

Izdots disku albums ar I.Kalniņa simfoniskajiem darbiem.

8. martā tiešraidē – iestudējums „Vēstule draugam”.

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.