Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 26. marta numurā lasiet:

NUMURA INTERVIJA

Krīzes laika atziņa: attiecības ir vērtība. „Vieglums ir būtisks elements izglītības procesā, un to nedrīkst izlaist,” tā saka Cēsu Jaunās skolas direktors un skolotājs Ivo Rode. Viņš kļuva par skolas direktoru 2019. gada decembrī, un jau martā nāca pandēmija, kad bija jāsāk strādāt citādi. Direktors uzskata ‒ lai kādā formā, veidā, platformā, bet vajadzētu dibināt, saglabāt, uzturēt attiecības. Klausīties citam citā, stāstīt, sadzirdēt. Sarunāties vienkārši tāpat. Gatavojot uzdevumu skolēnam, zināt, kur viņš dzīvo, kā jūtas, cikos ceļas un ko darīs vakarā. 

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Pēc ārkārtējās situācijas beigām mācības skolās atkal organizēs trīs modeļos.

1.–6. klases skolēniem mācību gadu nepagarina.

Iedzīvotāji vāc parakstus par klātienes mācību noteikšanu visiem 1.-4. klases skolēniem.

Profesionālās izglītības programmās varēs samazināt kvalifikācijas prakses apjomu.

Nākamā gada janvārī plāno likvidēt Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu.

Izstrādāts mācību materiāls bioētikā vidusskolai.

Pieejama rokasgrāmata „Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem”.

RTU izstrādā skolēniem zinātnes kastītes ar uzdevumiem un eksperimentiem.

Galvaskausa zīmēšanas nodarbība Anatomijas muzejā.

Ventspils Digitālais centrs aicina apgūt pamatprasmes darbam ar MS Excel.

Akcija „Iepazīstini ar savu (vec)vecmāmiņu!”.

AKTUĀLI

No atbalsta līdz noliegumam - nodarbības laukā. IK Lai radītu iespēju pusaudžiem mazināt emocionālo spriedzi, ilgstoši neapmeklējot skolu un nesatiekot vienaudžus, Izglītības un zinātnes ministrija iesaka organizēt nodarbības ārpus telpām formālās un neformālās izglītības programmās. Bērnu skaits grupā var būt līdz 20, un vienas nodarbības ilgums nevar pārsniegt 40 minūtes. Pagaidām nodarbības laukā var realizēt tajās administratīvajās teritorijās, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250. Uzrunājot skolu vadītājus, kā un vai izmantos šo iespēju, atbildēs saklausīju gan pilnīgu noliegumu, gan atbalstu idejai.

VIEDOKLIS

Bērniem ļoti nepieciešama satikšanās. Attālinātās mācības nevar notikt mūžīgi, lai gan šobrīd tās ir iegājušas ilgtermiņa fāzē. Liela daļa sabiedrības, tostarp skolēni, ir noguruši no ierobežojumiem un vēlas satikšanās un klātienes komunikāciju prieku, tāpēc šobrīd ir ļoti būtiski rast vidusceļu starp drošu mācīšanos un iespēju uzlabot bērnu mentālo veselību. Uva Grencione-Lapseniete, Alūksnes pilsētas sākumskolas direktore.

DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI

Samulsināja mutvārdu daļa un negaidītie matemātikas uzdevumi. Pirms pavasara brīvdienām notika valsts diagnosticējošie darbi 3. klašu skolēniem mācību valodā un matemātikā, bet mazākumtautību izglītības programmās notika arī papildu diagnosticējošais darbs latviešu valodā. Lai arī VISC skaidro, ka iegūtie rezultāti par skolēnu apgūtajām pamatizglītības standartā noteiktajām zināšanām un prasmēm neietekmē noslēguma vērtējumu, skolu vadītāji nav pārliecināti, ka secinājumus izdarīs tikai skolotāji un vecāki. Uzrunātie skolu pārstāvji atzīst, ka attālinātais mācību process un pārbaudes veids radījis papildu stresu un daļēji iespaidojis skolēnu sniegumu.

SKOLU TĪKLS

Turpinās skolu slēgšana un reorganizēšana. Dravnieku pamatskola šogad svinētu 100 gadu pastāvēšanas jubileju. „Mēs centāmies to saglabāt visus pēdējos gadus, taču pie tik maza skolēnu un klašu komplektu skaita ilgāk vairs nav iespējams,” deputātu lēmumu slēgt mācību iestādi pamato Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Šogad kopumā tiks likvidētas piecas un reorganizētas 10 izglītības iestādes, informē Izglītības un zinātnes ministrija. Vietās, kur reformas jau veiktas, saglabājušās nostalģiskas atmiņas, tomēr saprot, ka patiesībā citas izejas nebija.

ATBILD IZGLĪTĪBAS JURISTS

Bezalgas atvaļinājuma piešķiršana.  

Darba pienākumu sadalījuma konkretizēšana.

Jauna darba līguma slēgšana.

Darba uzteikums darbinieka pārejošas darbnespējas dēļ, kas neveic darbu vairāk nekā  mēnešus.

Amata apraksta izteikšana jaunā redakcijā.

Profesionālās izglītības iestādes praktikanta obligātās veselības pārbaudes apmaksa uzņēmumā.

Iesniegumu izskatīšanas kārtība.

Covid - 19 karantīnas noformēšana.

Rīkojums par pasta izdevumu apmaksu.

Facebook lapas komentārs.

NOTIKUMS

„Lielais dzintars” piedāvā muzikāli izglītojošus tiešsaistes notikumus skolēniem.

Turaidas muzejrezervātā skatāma brīvdabas izstāde „Sīki putni – diži putni”.

GRĀMATPLAUKTS

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?