Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla "Pirmsskolā" septembra numurā lasiet:

AKTUĀLA TĒMA

Satvert un aptvert. Piedzīvot un izdzīvot. Montesori pedagoģija. Montesori ir teikusi, kas nav satverts, to nevar aptvert, tāpēc visi viņas izstrādātie materiāli ir domāti aptaustīšanai un izzināšanai. Kā lai bērns zina, kas ir kubs vai lode, ja viņam nav iespējas to aptaustīt? Kā lai bērnam rodas izpratne par to, cik ir desmit, simts vai tūkstotis, ja viņam nav iespējas to satvert? Stāsta Evelīna Sproģe.

SPECIĀLISTA KOMENTĀRS

Kādas pasakas lasīt, un vai pasakās atainotā vardarbība nevar bērnus negatīvi ietekmēt? Pārrunājot pasaku, vispirms jāieklausās bērnā, svarīgi sadzirdēt to, kādus jautājumus viņš uzdod. Jautājot viņš pats jau pasaka priekšā, kas viņam tieši šajā dzīves posmā ir nepieciešamākais. Stāsta Iveta Gēbele, psiholoģe, sistēmisko risinājumu speciāliste, pasaku terapeite.

PRAKSTISKA PIEREDZE

Individuālo kalendāru izmantošana pirmsskolā. Kā vērtīgu un, šķiet, visnotaļ oriģinālu materiālu, ar kuru var organizēt daudzpusīgu bērnus izglītojošu un attīstošu uzdevumu veikšanu piedāvājam Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes Saulīte pirmsskolas izglītības skolotājas Kristīnes Ūtrupas pieredzi. Skolotāja, praktiski kopā ar bērniem darbojoties, ir pārliecinājusies, ka pašgatavoto individuālo kalendāru izmantošana ikdienā ir veicinājusi bērniem ciparu un skaitļu apguvi, jēdzienu vakar, šodien, rīt izpratni, netīšu lasītprasmes apguvi.

IR VĒRTS ORGANIZĒT

Roku mazgāšanas diena. Vēlamies atgādināt un ar Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes Mana Mārīte pieredzes aprakstu rosināt pirmsskolas iestādēs atzīmēt 15. oktobri – Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonda pasludināto Starptautisko Roku mazgāšanas dienu.

METODISKAIS MATERIĀLS

Rudens spēles.Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Vālodzīte struktūrvienības Krācītes pirmsskolas izglītības skolotāja Inga Čerņavska ir sagatavojusi pašdarinātu uzskates un izdales materiālu Rudentiņš – bagāts vīrs, kuru veiksmīgi izmanto rotaļnodarbībās, tostarp dažādu rudens spēļu un rotaļu organizēšanā. Šī pieredze ir vērtīga gan ar izmantojamā materiāla krāsainību un iespēju to dažādot, gan arī daudzveidīgo izmantojumu.

INRTERESANTI UN RADOŠI

Zinību diena košās krāsās. Zinību dienu un jaunā mācību gada sākumu jau tradicionāli atzīmē gan skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs. Tomēr ik gadu pedagogi meklē jaunas idejas, kā interesanti un radoši izspēlēt atkalredzēšanās prieku. Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē Zīlīte šogad tika organizēta Zinību nedēļa, kuras laikā viena no aktivitātēm bija Savādā mākslas dieniņa, par kuras gaitu, pateicoties sporta skolotājas Anitas Luckānes atsaucībai, varam informēt arī jūs.

TEMATISKA AKTIVITĀTE

Konkurss Mana veselība. Turpinot bērnu pašapkalpošanās un kultūrhigiēnisko iemaņu apguves tēmu, varam piedāvāt arī Valkas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Pumpuriņš skolotājas Daces Loginas izstrādāto un īstenoto tematiskās pēcpusdienas – konkursa Mana veselība aprakstu. Pasākums tika organizēts kā nedēļas tēmas Higiēnas nozīme veselības nostiprināšanā noslēguma aktivitāte.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)