Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla "Pirmsskolā" oktobra numurā lasiet:

PSIHOLOGA IETEIKUMI

Kā bērnam pirmsskolā mācīt disciplīnu? Pašregulācijas spēju attīstīšanā galvenā uzmanība ir jāpievērš izskaidrošanai, kādas sekas konkrētā bērnu uzvedība izraisa attiecībā pret citiem, tā palīdz bērnam attīstīt sirdsapziņu, izjust vainu, lai līdzīgās situācijās izvairītos no vainas izjūtas. Stāsta Laura Liberte, praktiskā psiholoģe.

BĒRNA VALODA

Spēles fonemātiskās dzirdes attīstībai pirmsskolām. Arvien biežāk gan pirmsskolas, gan sākumskolas vecuma bērniem ir vērojami valodas sistēmas traucējumi. Tādēļ svarīgi ir ne tikai tos diagnosticēt un ar speciālista logopēda palīdzību veikt korekcijas darbu, bet arī ikdienā, mērķtiecīgi attīstīt bērnu valodu un runu. Pieredzē dalās Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa skolotāja logopēde Diāna Sproģe.

SKOLOTĀJA PIEREDZE

Spēlējam teātri. Bērnu dramatiskās izrādes pirmsskolā ir ne tikai viena no pedagoģiskā darba metodēm, bet arī atraktīvs, atbildīgs un priecīgs pasākums gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Rudens pasākumu organizēšanā noderīgs varētu būt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes Madara skolotājas Leilas Slišānes pieredzes materiāls – teātra izrādes Trīs sivēntiņi un vilks, kurš baidījās no bučām apraksts.

VALSTS SVĒTKUS SAGAIDOT

Lāčplēša diena pirmsskolā. Nu jau par tradīciju ir kļuvusi Lāčplēša dienas atzīmēšana ar plašu notikumu klāstu. Vēlamies padalīties ar mūsu pieredzi, jo, iespējams, tā kādam var noderēt ierosmei. Stāsta Inese Kapteine, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā.

IR VĒRTS ORGANIZĒT

Atzīmējam Starptautisko putras dienu. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Ķipari pirmsskolas izglītības skolotāja Jolanta Tomasa piedāvā tematiska pasākuma scenāriju Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless.

PROJEKTS PIRMSSKOLĀ

Ko var paveikt ar eTwinning? Eiropas Savienības programma eTwinning sniedz iespēju dažādu valstu izglītības iestādēm savstarpēji sadarboties, veidot kopīgus projektus, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par savu pieredzi, piedaloties eTwinning projektā, stāsta Jana Ļebedeva, Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis skolotāja. Pirmsskola īstenojusi projektu Health comes... eating.

PIRMSSKOLAS PIEREDZE

Vides izglītība, rūpes par dabu un paaudžu vienotība. Bērni ir atvērti un ieinteresēti iepazīt dabu, kā arī prasmīgu pedagogu vadībā izzināt tautas tradīcijas, folkloras mantojumu par dabas saudzēšanu un darba tikumu. Stāsta Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes Austriņa vadītājas vietnieces Agrita Tauriņa un Baiba Gribkova.

ROTAĻNODARBĪBA

Rotaļspēle Sapos saulīti! Nodarbības mērķis ir rosināt bērnus spēlēt rotaļspēles, tādējādi sekmējot bērniem zināšanu apguvi, veicinot savstarpējo sadarbību. Pieredzē dalās Līvānu pirmsskolas izglītības iestādes Rūķīši grupas Saulstariņi pirmsskolas izglītības skolotāja Elita Markote.

PĀRDOMĀM

No kurienes bērni iemācās sacensties? Pētījumi rāda, ka bērniem ir daudz labākas sekmes mācībās, ja tās tiek organizētas pēc sadarbības principa. Ja mācību vide ir uz sacensībām orientēta, bērni piedzīvo nemieru, kas viņiem traucē pilnībā koncentrēties. Stāsta Evelīna Sproģe, trīs pirmskolas vecuma bērnu mamma.

PASĀKUMS PIRMSSKOLĀ

Esi lepns, ka esi tētis! PII Priedītes skolotāji septembrī Priežu kalniņā rīkoja Tēvu dienu. Sarīkojām jautrus svētkus  mūsu Pelēniem un Mārītēm, kuri uz sacensībām „Esi lepns, ka esi tētis” bija izaicinājuši savus lielos brāļus un spēcīgos tētus, bet mammītes un omītes juta līdzi saviem mīļajiem.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)