Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ augusta numurā lasiet:

PIEREDZE

Vai apdāvinātība var izpausties agrīnā vecumā? Apdāvinātības meklēšanā un atklāšanā vislielākā nozīme ir rūpīgam darbam. Tā saucamajā informācijas sabiedrībā, kurā pašlaik dzīvojam, bērni ir ļoti zinoši. Un vecākiem, pedagogiem ikkatrā brīdī ir jāprot saskatīt viņu ieinteresētība, zinātkāre. Stāsta Sandra Grīnliņa, Kocēnu pagasta PII Auseklītis vadītājas vietniece.

NUMURA TĒMA

Kā veiksmīgāk bērnam iemācīties tikt galā ar savām emocijām un stresu? Daļai bērnu reakcijas būs spilgtas un acīmredzamas. Piemēram, dusmas var izpausties agresijā pret vecākiem vai grupiņas biedriem, mantu plēšanā. Turpretī citi bērni savas emocijas neizpaudīs, bet nereti tās izpaužas psihosomatiskajās slimībās, piemēram, galvas vai vēdera sāpēs, kurām ārsts nerod medicīnisku izskaidrojumu. Stāsta Karīna Spade, pirmsskolas izglītības psiholoģe.

DABĀ

Mācību ekskursija pirmsskolā rosina domāt. Piedaloties projektā Asni, meklēju iespējas aktivitātēm, kas bērniem ir interesants piedzīvojums, rosina bērnus domāt, sniedz jaunas zināšanas un pieredzi. Pirmsskolā bērni apkārtni iepazīst vērojot, izzinot un veicot eksperimentus. Agrīnajā vecumā visbiežāk tas notiek turpat bērnudārza teritorijā. Taču sagatavošanas grupas vecumā ikdienu papildinām ar izzinošām mācību ekskursijām. Stāsta Liene Neimane, Ogres PII Zelta sietiņš skolotāja.

METODISKAIS MATERIĀLS

Projektu nedēļa Koki rudenī. Metodiskā materiāla mērķis ir veidot zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju sistēmu metodiski efektīvai dabas izziņas procesa organizēšanai. Nedēļas uzdevumi ir attīstīt spēju spriest par novērotajiem faktiem, izdarot vienkāršus secinājumus un spriedumus. Pieredzē dalās Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis pirmsskolas skolotājas Jolanta Apsīte un Mārīte Rezgoriņa.

METODISKAIS MATERIĀLS

Projekta nedēļa Grāmata – mans draugs. Projekta nedēļas mērķis ir 6 gadīgam bērnam nostiprināt un radīt interesi par grāmatu; aktivizēt radošo darbību. Pieredzē dalās Sandra Šternberga, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš skolotāja.

PASĀKUMA SCENĀRIJS

Kustību rotaļu festivāls. Sporta izpriecu dalībnieki: trīsgadīgās un četrgadīgās vecuma grupas bērni. Sporta izpriecu organizē un vada grupas skolotājas (iejutušās Rudens rūķa lomā). Pieredzē dalās Linda Blija un Inta Ambrēna, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes Delfīns skolotājas.

GATAVOJAM PAŠI

Pašgatavotas skrūvītes, krāsainās stabulītes un gotiņa, kura dod pienu. Pieredzē dalās Eva Ulpe - Upīte, Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes Saimīte skolotāja.

PIEREDZE

Paaudžu saliedētība un integrācijas iespējas pirmsskolas izglītības iestādē. Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes Austriņa pedagogi ir novērojuši, ka kritiskā situācijā ģimenes norobežojas no sabiedrības un necenšas meklēt atbalstu, neprot izteikt lūgumu palīdzēt un atbildīgi risināt bērnu izglītošanas jautājumus. Mūsu mērķis – sekmēt Rīgas Pārdaugavā dzīvojošo ģimeņu saliedētību, dažādu paaudžu sadarbības prasmes, ģimenes pienākumu veikšanas un sabiedrības sociālās  līdzatbildības prasmes. Pieredzē dalās Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes  Austriņa vadītāja Mg. paed. Ramona Vanaga un vadītājas vietniece  Dr. paed., Mg. psych. Agrita Tauriņa.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?