Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ oktobra numurā lasiet:

AKTUĀLA TĒMA

Ar norūdīšanos pret rudens un ziemas slimībām. Visas pirmsskolas izglītības iestādēs organizētās aktivitātes ir saistītas ne tikai ar pedagoģiskā darba mērķiem un uzdevumiem, bet arī ar bērnu veselības nostiprināšanu un fizisko attīstību. Rudens un ziema ar mainīgajiem laika apstākļiem ir pārbaudījums bērnu imunitātei. Tās stiprināšanas pasākumiem ir jākļūst par ikdienas darbu gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan ģimenēs, turklāt tiem jānotiek savstarpējā sadarbībā.

IR VĒRTS ORGANIZĒT

Rudens olimpiāde. Nodarbības mērķis ir veicināt bērnu interesi par fiziskām aktivitātēm, savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, integrējot sporta aktivitātēs citus darbības veidus, kā arī popularizējot pirmsskolas skolotāju pieredzi integrēto sporta pasākumu organizēšanā, sporta aktivitātēs izmantojot netradicionālu sporta inventāru. Pieredzē dalās Talsu pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis pirmsskolas skolotājas Daiga Jansone un Elita Kocere.

PASĀKUMS

Dzimtās valodas diena. Pasākums paredzēts jaukta vecuma grupām (5–7 gadi). Ar pasākuma scenāriju iepazīstina Anita Laurena, Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

 ROTAĻNODARBĪBA

Latvija. Integrētās rotaļnodarbības konspekts. Nodarbības mērķis: izziņas interešu veidošana par Latviju un savu dzimto pilsētu. Pieredzē dalās Talsu pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis pirmsskolas skolotāja Daiga Jansone.

PASĀKUMA SCENĀRIJS

PASAKU KARNEVĀLS. Pasākuma scenāriju piedāvā Ilze Ruduka, Rīgas 242. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja.

ROTAĻNODARBĪBA

Dzīvnieki ap mums. Nodarbības mērķis: nostiprināt priekšstatus par daudzveidīgo dzīvnieku pasauli (mājdzīvnieki, meža dzīvnieki, zoodārza iemītnieki), to raksturīgākajām iezīmēm un dzīvesveidu. Pieredzē dalās Ilze Ruduka, Rīgas 242. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja.

SPĒLE

Didaktiskās spēles Liec to savā vietā! apraksts. Mērķis: veicināt krāsu, formu, burtu un jaunu vārdu apguvi. Pieredzē dalās Inga Garā, Rugāju novada pirmsskolas izglītības iestādes Vārpiņa skolotāja.

SPĒLE

Dažādais loto. Pirmsskolas izglītības iestādē bērna attīstība tiek veicināta ar rotaļspēļu palīdzību. Gribu padalīties ar pieredzi, kā vienu spēles kartīti var izmantot integrēti. Stāsta Daina Vispoļska, Ventspils novada Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes Lācītis izglītības metodiķe.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?