Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ maija numurā lasiet:

SKOLOTĀJA PIEREDZE

Atzinības nozīmīgums apdāvinātības attīstīšanā. Savā rakstā atainošu kāda zēna attīstības izmaiņas pozitīva novērtējuma un atbilstoša mācību procesa ietekmē, kur par pamatu izmantoju savās darba gaitās gūto pieredzi, ievērojot projekta Asni piedāvātajos semināros gūtās zināšanas un ieteikumus. Stāsta Linda Mauriņa, Valmieras 3.PII Sprīdītis pirmsskolas skolotāja. 

VIDE

Kā pirmsskolēnam mācīt rūpēties par dabas resursiem. Bērniem ir svarīgi saprast tīras dabas priekšnosacījumus un iemācīties rūpēties par dabas resursiem. Lai cilvēkiem veidotos ekoloģiskā kultūra, kopš bērnības jāattīsta zaļā domāšana. Lielās talkas laikā aprīlī Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestādē Liesmiņa norisinājās ekoloģiskais pasākums Par tīro Latviju. Šīs izklaides mērķis bija radīt emocionālo attieksmi pret nopietnu cilvēces problēmu. Stāsta Lolita Fiļipova, Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestādes Liesmiņa vadītājas vietniece.

SPĒLES

Lasītprasmes veicināšana. Lasi slepeno vārdu! Materiāls paredzēts 5-6 gadus veciem bērniem lasītprasmes apguvei. Praksē pierādījies, ka bērniem šīs spēles ļoti patīk un tās veicina bērnu interesi lasītprasmē. Stāsta Inga Erdmane-Hermane Babītes PII Saimīte pirmsskolas skolotāja.

IR VĒRTS ORGANIZĒT

Ģimenes dienas pasākums Jampadracis liedagā. Iepazīstieties ar Ingrīdas Balodes, Stalbes vidusskolas pirmsskolas metodiķes sagatavoto pasākuma scenāriju.

TEHNOLOĢIJAS

Gaismas galda izmantošana logopēdiskajā darbā. Edu2 gaismas galdu izmantoju pirmo gadu, bet jau tagad var runāt par pozitīvu devumu. Spēles smiltīs dod iespēju izpaust savas jūtas un parādīt emocijas. Edu2 gaismas galds padara bērnu spēles spilgtākas un krāsainākas. Stāsta Ingrīda Škagale, Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes Pienenīte logopēde.

NEDĒĻAS TĒMA PIRMSSKOLĀ

Integrētais nedēļas plānojums Dodamies ceļojumā. Mērķis: Priekšstatu un zināšanu bagātināšana par nedēļas tēmu Transports, paplašinot un aktivizējot bērnu vārdu krājumu, veicinot smalko pirkstu muskulatūras attīstību, pilnveidojot skaitīšanas un salīdzināšanas prasmes. Pieredzē dalās Inguna Grīsle, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes Delfīns skolotāja.

ROTAĻNODARBĪBA

Rotaļnodarbība Pastnieks atnācisMana adrese. Rotaļnodarbības dominante ir iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm. Pieredzē dalās Jekaterina Drožina, Rīgas 21. pirmsskolas izglītības iestādes Laimiņa pirmsskolas skolotāja.

INTEGRĒTA NODARBĪBA

Integrētā nodarbība Brīnumdaris ūdens. Nodarbības mērķis ir veidot priekšstatus par ūdens īpašībām. Pieredzē dalās Gita Lingabērziņa, PII Sprīdītis pirmsskolas skolotāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?