Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ septembra numurā lasiet:

Pētniecisko prasmju attīstība 4–5 gadu vecumā. Bērni 4–5 gadu vecumā ir ļoti zinātkāri, tāpēc viņi jau veic pirmos eksperimentus un novērojumus dabā, aizrautīgi meklē un atklāj cēloņsakarības, sāk uzdot vairāk jautājumu, un tas nozīmē, ka viņiem jau piemīt pētnieciskās prasmes, kuras vēl ir jāpilnveido, jāattīsta. Lai to veiksmīgāk izdarītu, jāņem vērā šī vecumposma attīstības īpatnības un pedagogam ir jāattīsta prasmes attiecīgajā brīdī izmantot bērna pozitīvās emocijas, tās ievirzot nodarbības gaitā. Dabai piemīt audzinoša nozīme, bet pētnieciskās prasmes attīstās, izzinot dabu, tās burvību un likumsakarības. Stāsta Arita Berkmane, pirmsskolas izglītības pedagoģe.

Rudens svētki. Pasākuma mērķis: radīt bērniem pozitīvas emocijas, dodot iespēju aktīvi iesaistīties svētku norisē. Galvenie uzdevumi: papildināt zināšanas par dažādiem dārzeņiem, augļiem un to vērtīgajām īpašībām, rosināt vēlmi dārzeņus, augļus biežāk izmantot ikdienas ēdienkartē, veicināt radošo spēju attīstību. Pieredzē dalās Maija Tiltiņa, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

Rudens mežā. Rotaļnodarbība ar runas attīstīšanas dominanti. Izglītojošie uzdevumi: vingrināt skaņas m artikulāciju (rotaļa ar kustībām Mūsu mežā), aktivizēt bērnu vārdu krājumā lietvārdus (koku, sēņu un dzīvnieku nosaukumus), rosināt veidot aprakstošo stāstījumu par meža dzīvnieku, vingrināties vārdu veidošanā ar izskaņām. Pieredzē dalās Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis skolotāja Sanita Apšusala, pirmsskolas izglītības iestāžu Sprīdītis un Cālis logopēde Sandra Miezīte.

Pasaka par cipariem. Pasaku par cipariem izmantoju katru gadu septembra mēnesī. Pirmajās mācību  nodarbībās ar bērniem  izrunāju  kāpēc jāprot skaitīt, rakstīt ciparus, pazīt pulksteni, mērīt. Turpmāk  iepazīstinu bērnus ar savu ciparu pasaku, bērni aplūko bildes. Pasaku izmantoju, mācot pareizu ciparu rakstību. Pievēršu uzmanību sarkanajam punktam – vieta, no kuras sākam rakstīt ciparu. Turpmākajā mācību procesā šo pasaku „apspēlēju” pāra un nepāra skaitļu apguvei, teksta uzdevumiem (piemēram, cipars „5” un „8”). Ar šo pasaku tiek iepazīstināti  vecāki, lai ciparu apguve tiktu nostiprināta arī mājās. Pieredzē dalās Anita Rekmane, Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

Pasākums Mana mīļākā dzejoļu grāmata. Mūsu bērnudārza dzīvē liela nozīme ir dzejai, jo mēs esam pārliecinājušies, ka dzejas lasīšana un runāšana daudz dod bērnu attīstībai – gan psihisko procesu attīstīšanā, gan sociālo prasmju nostiprināšanā. Tā veido pašapziņu un prasmi uzstāties publikas priekšā, bagātina bērnu iekšējo pasauli un vārdu krājumu. Pasākuma mērķis: rosināt interesi par dzeju. Pieredzē dalās Laila Ķimene, Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

Rotaļnodarbība Kā zaķēns ciemos gāja. Nodarbības mērķis: mācīt pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu, piedāvājot bērniem dažādus attīstošus uzdevumus un aktivitātes. Pieredzē dalās Anita Laurena, Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

Valsts valodas apguves veicināšana mazākumtautību bērniem. Šā gada septembrī tika pabeigta Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ finansētā projekta Reiz tikās 4 ceļotāji... Valsts valodas apguves veicināšana mazākumtautību bērniem īstenošana, kuru kā vadošais partneris veica Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde. Projektā piedalījās četri ceļotāji – četru valstu – Latvijas, Slovēnijas, Norvēģijas un Beļģijas – pirmsskolas izglītības iestādes. Stāsta Inessa Sapeško, Rīgas 224. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, projekta koordinatore.

Brīnumdaris ūdens. Integrētās nodarbības konspekts. Nodarbības mērķis: radīt priekšstatus par ūdens īpašībām. Pieredzē dalās Gita Lingabērziņa, PII Sprīdītis pirmsskolas skolotāja.

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

08.05.2020 11:41

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Digitalizēti jau 54% no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura un metodiskajiem… https://t.co/dzK2EYCZBI

07.05.2020 12:11

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - VISC sola skolēniem labvēlīgākus eksāmenu vērtēšanas kritērijus https://t.co/8ODkwRhJdO via @SkolasVards

07.05.2020 11:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - 7. maijā sākas vērienīgākais eksāmens Latvijā - Eiropas eksāmens https://t.co/pMQn5BCdOj via @SkolasVards

23.04.2020 14:07

@SkolasVards: Attālinātās mācības – no „labi” uz „vēl labāk”. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Sākumskolas skolotāju viedokļi par televīzijas mācību stundām. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Iznācis "Izglītība un Kultūra" jaunais numurs. https://t.co/PgpDyYlLvi https://t.co/TnuyAlSnTF

20.04.2020 19:58

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Līdz Jāņiem skolās sola skaidrību par padziļināto kursu piedāvājumu 10.klašu sko… https://t.co/YD1yL1BwA4

20.04.2020 19:52

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - LIZDA iebilst iecerei šogad 9.klašu skolēniem rīkot valsts pārbaudes darbus… https://t.co/jAGJqu1fkE

12.04.2020 21:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Pedagoģijas studenti vēlas palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās… https://t.co/8VX4pQz11E

06.04.2020 19:43

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Izglītojošo kanālu "Tava klase" tiešsaistē pirmajā dienā skatījuši vairāk nekā 5… https://t.co/zjqrfJfOkO