Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ marta numurā lasiet:

Dodiet vārdu bērniem, un viņi mācīsies ar prieku. Skolotājs kā mācību procesa virzītājs, jādod iespēju bērniem pašiem jautāt, pētīt, meklēt atbildes, sadarboties un mācīties ar prieku – par to tika spriests konferencē pirmsskolai Darbojos, izzinu mācos ar prieku!, kas martā norisinājās Valmieras kultūras centrā.

Labi klausītāji, aizrautīgi stāstītāji, ieinteresēti lasītāji un rakstītāji nāk no pirmsskolas. Vienā brīdī skolotāja saprot, ka bērniem ir ļoti neinteresanti klausīties to, ko viņa stāsta. Izrādās, ka vienam bērnam ir piedzimis brālītis un visiem ir interesanti uzzināt vairāk informācijas par to. Šajā brīdī skolotāja maina tematu un sāk runāt par to, kā bērni jutās tad, kad bija mazi. Viņi veido savus ratus, jautā vecākiem, kādi bija viņu pirmie izrunātie vārdi.

Lieldienas. Integrētās rotaļnodarbības konspekts 4–5 gadus veciem bērniem.

Māmiņdienas scenārijs 4–5 gadus veciem bērniem.

Ģimenes dienas koncerts. Scenārijs.

Teātris Mazie kaķēni. Scenārijs.

Brīnumskapis. Integrētā rotaļnodarbība ar sociālo zinību dominanti.

Didaktiskā spēle Pabaro putniņus.

Pavasara darbi. Rotaļnodarbība 3-4 gadus veciem bērniem.

Didaktiskā spēle Atmini sēklu!

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)