Žurnāls "Skolas Psiholoģija"

Žurnāla SKOLAS PSIHOLOĢIJA marta numurā lasiet:

4 dažādi uzvedības modeļi. Lai jūsu saskarsme ar partneri, kura uzvedības mērķis ir izcili paveikt darbu, noritētu veiksmīgi, izmantojiet oficiālu saziņas veidu un izvairieties uzdot personiskus jautājumus. Sarunas sākumā skaidri formulējiet sarunas mērķi, komunikācijā izmantojiet vairāk loģikas un mazāk emociju. Saskarsmē ar partneri, kura galvenais uzvedības mērķis ir uzturēt draudzīgas attiecības, ir jābūt gatavam pāriet uz neformālām, ikdienišķām sarunām. Ir vērts paredzēt pietiekami daudz laika jautājumu apspriešanai, kā arī emocionālai viņa atbalstīšanai un uzmundrināšanai.

21. gadsimta slimība – garastāvokļa traucējumi. Atšķirībā no ierastām garastāvokļa svārstībām, kādas savā dzīvē mēdz būt jebkuram cilvēkam, bipolāru traucējumu gadījumā garastāvoklis neizmainās atkarībā no labiem vai sliktiem notikumiem, bet mainās patvaļīgi.

TESTS: VIZUĀLIS, AUDIĀLIS, KINESTĒTIĶIS VAI DISKRĒTAIS TIPS?

Brainstorminga idejas jauniešiem. Lai smadzeņu vētra būtu efektīva, ir nepieciešama skaidra izpratne par problēmu un to, kam tiek meklēts risinājums. Metode var būt lietderīga tikai tad, ja grupā ir konstruktīva gaisotne, kurā dalībnieki gatavi aktīvi domāt līdzi un izteikt savas idejas. Realitāte diemžēl ir tāda, ka smadzeņu vētras reti palīdz rast inovatīvus risinājumus, jo parasti aktīvi iesaistās tikai neliela cilvēku daļa, kas dominē procesā, savukārt vairums dalībnieku ir pasīvi un neuzņemas atbildību par rezultātu. Tāpēc grupu vadītājam ir vērts apzināti un mērķtiecīgi aktivizēt ikvienu grupas dalībnieku.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)