Žurnāls "Skolas Psiholoģija"

Žurnāla SKOLAS PSIHOLOĢIJA aprīļa numurā lasiet:

Vai iesaistīties ar skolēniem cīņā par varu? Skolēns, kurš cīnās par varu, savu agresīvo uzvedību nepārtrauc, saņemot vēlamo uzvedību. Viņš turpina kaitināt, provocēt vai izteikt negatīvus komentārus līdz brīdim, kad viņa pretinieks padodas un salūst – parāda bezspēcību ar kliegšanu, izraidīšanu no klases vai līdzīgiem apvainojumiem.

Apbruņoties ar pacietību. Uzvedība mainās tikai tad, kad skolēns vēlas to mainīt. Turklāt tas saistīts ar izpratni par skolotāja stingru nostāju pret nepieņemamu uzvedību līdztekus cieņai pret skolotāju. Skolotājam ir svarīgi paturēt prātā, ka bērna dusmas nav stāsts par skolotāju, bet gan stāsts par skolēnu pašu. Tā nav skolotāja izvēle, ja bērns vēlas pārkāpt robežas. Tā ir skolēna izvēle. Šī izpratne ir jāiedzīvina arī skolēnos.

Psiholoģiskie testi par konfliktiem. Konflikts ir divu pušu interešu sadursme, kurā vienas puses interešu īstenošana reāli vai šķietami izslēdz otras puses interešu īstenošanu. Šajā materiālā piedāvājam socioloģijas doktora Ralfa Kilmana psiholoģisko testu, lai noskaidrotu savu attieksmi pret konfliktiem, kā arī psihologa Vjačeslava Skvorcova testu Vai esmu konfliktējoša persona?.

Vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai. Lai pedagogs varētu palīdzēt skolēniem labāk adaptēties vienaudžu vidū, uzlabot un pilnveidot saskarsmes iemaņas, lieti noder dažādi vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai. Regulāri veicot šos vingrinājumus vienā un tajā pašā skolēnu grupā, ir iespējams ietekmēt bērnu uzvedību. Piemēram, sekmēt pašpaļāvības, kompetences jūtu veidošanos, mazināt trauksmi, stiprināt pašizpratni un spēju akceptēt citus, kā arī prasmi uzklausīt bez vērtēšanas un rast adekvātus uzvedības veidus problēmsituācijās.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

 

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)