Žurnāls "Skolas Psiholoģija"

Žurnāla SKOLAS PSIHOLOĢIJA oktobra numurā lasiet:

Runāt ar cilvēku, nevis par cilvēku. Jau no bērnības mums ir mācīts, ka „ir jādomā, ko tu runā”, un ka „kādu aprunāt viņam aiz muguras ir slikti”. Tomēr, līdzīgi kā ikviens no mums apzināti vai neapzināti mēdz samelot jeb nepateikt patiesību, tā arī ik palaikam viens otru aprunājam. Sevišķi aprunāšana mēdz būt raksturīga varas distances pozīcijās, piemēram, priekšnieka un padotā attiecībās, pedagoga un vecāka attiecībās, dažkārt tas var būt arī vecāka un bērna attiecībās vai vīrieša un sievietes attiecībās.

Kā runāt ar atšķirīgiem cilvēkiem. Saskarsmē mēs iepazīstam ļoti daudzus cilvēkus. Katrs no viņiem ir personība un atšķirīgs no citiem, tomēr cilvēkos var saskatīt arī kopīgas iezīmes. Apvienojot šīs iezīmes, var izdalīt partneru sociālpsiholoģiskos tipus. Saskarsme būs efektīvāka, ja mēs pārzināsim ne tikai kontaktu vispārējās likumsakarības, kuras jāievēro, sarunājoties ar ikvienu cilvēku, bet ņemsim vērā arī partnera tipoloģiskās īpatnības, kas nosaka komunikācijas specifiku. Pēc dominējošās pazīmes komunikatīvajā uzvedībā psihologs un psihoterapeits Anatolijs Dobrovičs izdala šādus partneru tipus: dominantais un nedominantais partneris, mobilais un rigidais partneris, partneris ekstraverts un partneris intraverts.

„Lūdzu palīdzību” – „Palīdzību? Lūdzu!”. Droši vien ikviens kādā brīdī ir izjutis grūtības lūgt palīdzību citiem, lai gan tas var palīdzēt gūt panākumus, izpildīt kādu uzdevumu labāk, ātrāk vai kvalitatīvāk. Lai gan tas izklausās vienkārši, dažiem palīdzības lūgšana var izrādīties gana liels izaicinājums. Īpaši grūti var būt, ja cilvēka prātā dominē pārliecība, ka palīdzības lūgšana pazemina viņa tēlu citu acīs, padara nespējīgu veikt noteiktus uzdevumus, pienākumus un liek sajusties neprasmīgam.

Simulāciju aktivitātes jauniešiem. Aktivitātes, kas dalībniekiem ļauj iejusties citā realitātes modelī, tādējādi dodot iespēju labāk iepazīt sevi un citus. Simulācijas aktivitātes ļauj dalībniekiem iejusties kādā noteiktā lomā un kopīgi veikt uzdevumu, kurā notiek lēmumu pieņemšana un darbība.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)