Žurnāls "Skolas Psiholoģija"

E-žurnāla SKOLAS PSIHOLOĢIJA oktobra numurā lasiet:

Plāno pasākumus, kas izrautu no nomāktības, mazkustīguma un vientulības. Jau iepriekšējais mācību gads, kad mācības notika tikai attālināti, atstāja sekas uz izglītojamo psihi un veselību. Kā zināms Latvijā katastrofāli trūkst bērnu psihiatru, ne visās skolās ir psihologi vai viņu jauda ir nepietiekama, lai pievērstu uzmanību katram skolēnam. Šajā situācijā savu iniciatīvu izrādījusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, organizējot projektu konkursu „Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās „Covid-19” pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Atsaucība izrādījusies liela – šoruden 125 Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, vēlas īstenot skolas „Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

Pašpalīdzības aktivitātes pedagogiem un to aktualizēšana supervīzijā. Jaunais mācību gads rit pilnā sparā. Pedagogi, skolēni un vecāki saskaras gan ar jau zināmiem, gan arī jauniem izaicinājumiem, no kuriem nav iespējams izvairīties vai tos atlikt. Šis laiks ir sarežģīts un nemaz nav viegls nevienam no mums, jo ir daudz problēmu, ar kurām agrāk nesaskārāmies. Ir skaidrs, ka nekas vairs nebūs kā tas bija ierasts pirms „Covid-19” pandēmijas un, līdz ar to, pedagogiem ir jāapzinās, kā pielāgoties vai kā mainīties, lai palīdzētu sev veiksmīgi aizvadīt šo mācību gadu un izvairītos no stresa un izdegšanas sindroma.

Ieteikumi, kas ļaus uzlabot koncentrēšanās spējas, strādājot un mācoties no mājām. Ikviens ir piedzīvojis brīdi, kad īsā laikā jāizdara liels darba apjoms – jāsagatavo atskaite, jāīsteno kāds projekts, jāuzraksta studiju darbs. Dažkārt gadās arī tā, ka darāmi vairāki darbi vienlaikus un ne vienmēr iecerētais sokas veikli, jo pēkšņi uzrodas blakus nodarbes. Atgriežoties pie strādāšanas un mācīšanās no mājām, koncentrēšanās darāmo darbu veikšanai var kļūt īpašs izaicinājums. Samsung “Skolēna digitālais IQ” eksperti dalās ar ieteikumiem, kas palīdzēs paveikt darbus pēc iespējas produktīvāk.

Kā mācīt cieņu? Šī gada sarunu festivālā „Lampa” norisinājās sokratiska saruna „Kā mācīt cieņu?”. Cik vien tālu sniedzas cilvēces vēsture, jaunā paaudze, šķiet, vienmēr tikusi apsūdzēta cieņas trūkumā. Cieņa ir kaut kas, ko atzīstam par pamatu jebkādām kvalitatīvām cilvēku attiecībām. It īpaši nozīmīga šī vērtība vai tikums ir demokrātijā, kas kā politiska iekārta balstās uz sarunu un kur fundamentāli svarīgs sarunas priekšnoteikums ir cieņa. Taču no kurienes tā rodas? Ja jaunā paaudze mums šķiet necienīga, vai tas izriet no viņu iedabas vai audzināšanas? Vai ir iespējama tāda izglītība, kas ieaudzina cilvēkā cieņu? Katrā gadījumā, šķiet, ka uz to mēs tiecamies – cieņa ir arī viena no vērtībām, kas jāveicina jaunajā izglītības standartā. Tādēļ atliek kopīgi meklēt atbildes uz jautājumu – kā to mācīt?

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.