Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla "Skolas Vārds" 23. septembra numurā lasiet:

NUMURA INTERVIJA

Skolotāju reālā alga ir atkarīga no katras pašvaldības rīcības. Sācies jaunais mācību gads, un ir daudz jautājumu. Tāpēc loģiski, ka dodamies pie ministra pēc atbildēm. Šodienas izglītība ir nākotnes tautsaimniecība un nākotnes sabiedrības dzīves līmenis, tā uzskata izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

SITUĀCIJA

Vai ir skaidrība par direktoru algām mazajās skolās pēc reformas? Ieviešot jauno samaksas modeli, daudziem direktoriem algas samazināsies, jo nav iespējams nodrošināt pilnu likmi. Pašvaldības, iespējams, būs spiestas piemaksāt gan direktoriem, gan viņu vietniekiem. Skolas Vārds aptaujā dažādu izglītības pārvalžu pārstāvjus, lai saprastu, kāda ir situācija.

AKTUĀLI

Vairāk nekā pusē pašvaldību sarucis skolēnu skaits. Vairāk nekā puse jeb 75 pašvaldības šo mācību gadu sāka ar mazāku skolēnu skaitu. Kā liecina aktuālie dati par skolēnu skaitu 2016./2017.mācību gadā, šogad 119 pašvaldībās kopumā izglītības iestādēs 1.-12.klasē mācās 208 043 izglītojamie. Tomēr neskatoties uz to, ka 63% pašvaldību skolēnu skaits ir krities, kopumā valstī izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestāžu 1.-12.klasē ir pieaudzis par 1094 bērniem jeb 0,5%.

SANĀKSME

Skolu vadītāji: šī nav skolotāju algu reforma. „Šī nav skolotāju algu reforma. Tā ir reforma, kas piespiež optimizēt skolu tīklu, bet ne algas. Ko Izglītības un zinātnes ministrija plāno – kāds patiesībā būs šis algu pieaugums?” – ir galvenās domas, kas tika paustas 14. septembrī notikušajā Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas paplašinātajā valdes sēdē.

PROJEKTS

Projektā Jēgpilni mājasdarbi pētīs, kā mācību procesu padarīt interesantu un kvalitatīvu. Projektu Jēgpilni mājasdarbi uzsāka desmit Rīgas vidusskolas, uzrunājot Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēkus. Tā mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt mājasdarbu vietu un nozīmību bērnu mācīšanā, kā arī veicināt skolēnu sasniegumu motivāciju.

PIEREDZE

Datorikas pilotprojekts skolās norit veiksmīgi. Datorikas mācību satura aprobācija pirmajā mācību gadā noritējusi sekmīgi – tā uzskata gan projektā iesaistītie skolotāji, gan projekta sagatavotāji. Skolas Vārds analizēja, kādi ir projekta īstenošanas ieguvumi, un uzklausīja skolotāju viedokļus.

VIEDOKĻI

Kas sagaida valodu skolas? Apspriežam IZM iecerēto finansējuma pārdali skolām ar padziļinātu svešvalodu apguvi. Pie virtuālā apaļā galda aicinājām skolu vadītājus un IZM pārstāvjus, lai noskaidrotu, kāds īsti ir finansējuma samazinājuma iemesls un mērķis un ko par to domā skolu direktori un svešvalodu skolotāji.

IESPĒJAS

Latvijas dabaszinātņu pedagogiem pieejama jauna zinātnisko eksperimentu grāmata skolēniem. Projekta Zaļā misija: klimats īstenošanas gaitā ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem, kurā apkopoti vairāk nekā 40 eksperimenti par klimata pārmaiņām.

SKOLA UN TEHNOLOĢIJAS

Literatūras stunda digitālajā laikmetā:  iespējas, izaicinājumi un risinājumi. Kā pārvarēt psiholoģiskās grūtības un iedraudzēties bērniem un skolotājiem literatūras stundās, izmantojot e-grāmatas un sociālos tīklus? Kā skolotājam būt tik dzīves gudram, lai situāciju pavērstu visiem par labu?– stāsta „Zvaigzne ABC” Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Mg. philol. Sintija Buhanovska.

IESPĒJAS

Koučinga izmantošana pašanalīzē skolā. Koučingu izmanto ne tikai biznesā. Tā ir metode visām dzīves jomām, tostarp izglītībai. Kā to izmantot? Skolas Vārds uzrunā koučus Intu Santu un Ingu Ziņģi-Pupiņu.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

METODISKIE MATERIĀLI

Ierosmes klases stundām septembrī un ne tikai. Pieredzē dalās Gunita Elksne, Aizkraukles novada vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā.

Radošs izziņas process latviešu valodas stundās. Pieredzē dalās Ingūna Ādmīdiņa, Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

SKOLĒNS

Kā vecākiem runāt ar savu pusaudzi par sekstinga riskiem. Stāsta Anda Avena, centra Dardedze sabiedrisko attiecību speciāliste.

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?