Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla SKOLAS VĀRDS 31. janvāra numurā lasiet:

AKTUĀLI

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska vēlas mainīt skolēnu novērtēšanas sistēmu, beidzot skolas. Savukārt pašā Izglītības un zinātnes ministrijā Šuplinska centīšoties panākt, lai ierēdņi vairāk strādā uz rezultāta sasniegšanu. Piemēram, pašlaik viņu neapmierinot ministrijas sabiedriskās attiecības, kas pārāk novēloti skaidrojot ministrijas lēmumus.

AKTUĀLI

Kā pilotskolās turpinās jaunā mācību satura un pieejas aprobācija. Skolas Vārds turpina sekot līdzi vairāku pilotskolu darbam, uzrunājot skolu vadītājus un pārstāvjus, lai uzzinātu kā skolās norit  jaunā mācību satura un pieejas aprobācija.

CIEMOS PIE SKOLAS

Panākumu atslēga ir vienota, stipra, profesionāla vadības komanda. Siguldas Valsts ģimnāzija. Tas ir kā paradokss – valsts ģimnāziju skolēni ir tādi paši jaunieši kā visā Latvijā, bet pie izklaidīgā, trakā rakstura viņiem ir arī gaidas gan par mācību procesu, gan par mācību rezultātu.

SKOLA UN SKOLĒNS

Bērnu un pieaugušo attiecībām jābūt līdzvērtīgām. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija janvāra beigās rīkoja starpinstitūciju sanāksmi un diskusiju par izglītojamo uzvedības normām izglītības iestādēs un ar to saistītajām problēmām. Aktuālākie problēmjautājumi ir: izglītojamo īpašās vajadzības, par kurām vecāki aizmirst informēt skolu, izglītojamo draudi savai un citu personu drošībai, komunikācija starp izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem. Tāpat ir skolas, kas nereaģē uz konflikta situācijām.  

SKOLAS VIDE

Mileniāļi – pragmatiskie optimisti. Šī ir paaudze, kuras pārstāvjiem šobrīd ir 19 līdz 37 gadi. Tūkstošgades maiņas paaudze tiek dēvēta arī par Y paaudzi – cilvēkiem, kas Rietumu kultūrā dzimuši no 1982. gada līdz 2000. gadam. Paaudžu pētnieki mileniāļus jeb Y paaudzi raksturo kā seklus, slinkus, narcisma pārņemtus, prasīgus pret sevi un citiem, joprojām pie vecākiem dzīvojošus pieaugušos un... tomēr kā sabiedrības daļu, kas mūs visus izglābs. Jo mileniāļi ir gan pašpārliecināti, gan pašapzinīgi, gan optimisti, kas raugās nākotnē ar paļāvību.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

METODISKIE MATERIĀLI

Riņķa līnija un daudzstūri. Matemātikas stunda 9. klasē. Pieredzē dalās Valentīna Kricka, J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas matemātikas skolotāja.

A. Čaks dzīvē, dzejā un virtuvē. Literatūras stundas 9. klasei. Pieredzē dalās Zanda Reinvalde, Vilces pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?