Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla SKOLAS VĀRDS 22.augusta numurā lasiet:

SKOLU TĪKLS

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska norāda, IZM ir skaidri definējusi, ka pārskatīs modeli „nauda seko skolēnam”, bet patlaban tas vēl nav sākts darīt. Viena no šodienas izglītības aktualitātēm ir skolu tīkla attīstība. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums par skolu tīkla sakārtošanu paredz, ka pašvaldībām tiek piedāvāti četri modeļi un tie ir pakārtoti ģeogrāfiskajam, teritoriālajam un skolēnu skaita kritērijam, kam gada beigās pievienosies arī cita izpratne par kvalitatīvajiem kritērijiem.

SKOLA

Skola ar pārgaujiešu gēnu. Līdz ar jauno mācību gadu Valmieras Pārgaujas ģimnāzija turpmāk darbosies valsts ģimnāzijas statusā kā Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija, tā jūlijā lēma Ministru kabinets. Par gaidāmajām pārmaiņām līdz ar skolas statusa maiņu stāsta ģimnāzijas direktore Agita Zariņa.

APTAUJA

Jo mūsdienīgākas metodes izmanto skolotāji, jo apmierinātāki ar skolu un mācībām ir skolēni. Zināšanas nav vienīgais, ko skolēni un viņu vecāki mūsdienās sagaida no skolas. Svarīgi ir mācību saturu un zināšanas vairāk sasaistīt ar reālo dzīvi, mācību pieejā – pēc iespējas sniegt atbalstu katram skolēnam, veidot cieņpilnas attiecības starp skolotāju un skolēnu un labvēlīgu sociāli emocionālo vidi skolā. Vecāki kopumā ir apmierināti ar izglītības kvalitāti, taču vienlaikus viņu izpratne par savu lomu un gatavība iesaistīties bērnu mācīšanās atbalstā ir ļoti atšķirīga.

INTERVIJA

Darbs, kurā tu visu laiku esi kustībā. „Par skolotājiem, manuprāt, jāmaina sabiedrībā iesīkstējušies stereotipi. Skolotājs ir tāds pats cilvēks, tikai viņš uzņemas citus vest ceļā, lai kopīgi mācītos. Skolotājs vairs nestāv klases priekšā un neapgalvo, ka zina par visiem visu vislabāk. Ir reizes, kad skolēniem saku, ka atbilde būs jāmeklē kopā. Nav tik daudz jāuztraucas, ko par tevi domās, bet galvenais ir jāprot sarunāties un uzklausīt,” stāsta vēstures skolotāja Marta Pujāte, kura savu ceļu uz darbu skolā nav atradusi uzreiz.

VIEDOKLIS

Mūzika palīdz iemācīties pārvarēt grūtības. Lai gan mūsdienās aktīvi tiek uzsvērta eksakto zināšanu apguve, akadēmisko panākumu sasniegšanai un pastāvīgai personības attīstībai ir būtiski nodrošināt skolēnus ar kvalitatīvu izglītību, kas ietver daudzpusīgu mākslas un mūzikas mācību programmu. Mūzikas apguve attīsta bērnu emocionālo, radošo un intelektuālo pusi, kas ir vienlīdz būtiska, norāda mūzikas skolas „Patnis” direktore Ilze Ērkšķe.

SKOLOTĀJI MĀCĀS

Fizikas skolotāji izmēģina pilota prasmes. Jūlijā pieci aktīvi fizikas skolotāji devās izpētes ekskursijā uz Ķeguma HES un iejutās pilota lomā „airBaltic” lidmašīnas „Boeing 737” simulatorā. Ekskursijas laikā skolotāji varēja ieraudzīt, pataustīt un saklausīt to fiziku, ko ik dienas pasniedz skolēniem klasē. Zināšanas, kuras iegūtas praktiskā veidā, ir noturīgākas par grāmatās lasīto teoriju, atzīst skolotāji.

PĒTĪJUMS

Kā veidojas attieksme pret skolotāja profesiju? Attieksme atspoguļo cilvēka nozīmīgākās vērtības, tāpēc, ja pedagogs ir pārliecināts par skolotāja profesiju kā vērtību, viņš gūst lielāku gandarījumu, paužot pozitīvu attieksmi pret skolēniem un savu darbu kopumā. Diemžēl Latvijā skolotāji bieži pauž neapmierinātību ar darbu, minot zemās algas, pārslodzi, dažu sabiedrības locekļu negatīvo attieksmi, skolēnu uzvedību, skolotāju autonomijas trūkumu u. c. Taču tie ir faktori, kas skolotāju un studentu attieksmi pret profesiju ietekmē ārēji.

METODISKIE MATERIĀLI

Riņķa līnija. Riņķa līnijas garums. Matemātikas nodarbība ārā 9. klasei.

„Draudzība ir zelta stīga, pārrausi, vairs nesasiesi…” Klases audzināšanas stunda par draudzību 4. klasei.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

LIZDA aicina nekavējoties nodrošināt pirmsskolas pedagogiem pieeju digitālo mācību resursu krātuvei.

Šogad sāks pakāpenisku pāreju uz jaunajiem mazākumtautību izglītības modeļiem pamatizglītībā.

Rīgas dome aicina skolas pieteikt pedagogus balvām "Zelta pildspalva" un "Zelta stipendija".

Gulbenes novada pašvaldība septembrī izsolē pārdos Rankas pamatskolu.

Kādus vismaz divus izvēļu komplektus ar trim padziļinātiem kursiem vidusskolas plāno piedāvāt saviem skolēniem? Stāsta skolu vadītāji.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.