Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 17. oktobra numurā lasiet:

Skolotāji diskutē par vērtībām. 3. oktobrī Jelgavā notikusī Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” („Skola 2030”) konference „Pasaule skolā – skola pasaulē” bija veltīta vērtībām izglītībā un izglītībai kā vērtībai. Kāpēc vērtības ir tik svarīgas? Kāpēc nepietiek tikai ar zināšanām? „Vai mēs varam saukt par kompetentu zinātnieku, kas rada bioloģiskos ieročus? Vai teroristu? Vai ārstu, kas nogalina savus pacientus? Vai politiķi, kurš melo? Vai žurnālistu, kurš nodarbojas ar propagandu?” konferences atklāšanā vaicāja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks.

Ieskats konferences „Pasaule skolā – skola pasaulē” darbnīcās. Konferences „Pasaule skolā – skola pasaulē” ietvaros apmeklējām darbnīcas „Vide, kurā mācīties ar prieku” un „Medijpratība kā logs uz pasauli”.Lielas diskusijas bija par to, kur medijpratību likt mācību saturā. Tā ir gan kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas caurviju prasmēs, gan darbā ar faktiem un viedokļiem, gan digitālajā pratībā.

Kāpēc ir grūti atzīties savās kļūdās? Viss ir atkarīgs no mūsu uztveres, vērtību sistēmas un izvirzītajiem mērķiem. Kas ir kļūda? Bieži vien mēs to uztveram kā kaut ko negatīvu, nevēlamu, un, ja tomēr esam to izraisījuši, tas ir kaut kas, no kā vajadzētu kaunēties un ilgi sevi šaustīt. Šādu reakciju bieži vien daļa sabiedrības pat uzskata par vēlamu, jo saskata, ka tas ir vienīgais veids, kā varam mācīties no kļūdām un tās atkārtoti vairs nepieļaut. Un te arī atbilde, kāpēc negribas atzīt savas kļūdas, – sevis šaustīšana nav ne patīkams, ne iedvesmojošs process. Un kāpēc gan sevi pakļaut kaut kam nepatīkamam?

Vienota tēma visos priekšmetos pamatskolā. Kā to paveikt? Ventspils Pārventas pamatskolas skolotāju Dailas Zēbergas un Lienītes Griezes pieredzes stāsts  ar praktisku  piemēru –  kā tēmu „Mežs” plānot 2. klasē visos mācību priekšmetos: plānošanas soļi, saturs, sasniedzamais rezultāts, refleksija, skolēnu pašvērtējums.

Modeļu izmantošana matemātikā. Kā 1. un 2. klases matemātikas stundās daudzveidīgi izmantot modeļus (klucīšus, ripiņas, skaitļu sastāva kartītes) un kā mācīt skolēniem ar modeļu palīdzību pašiem atklāt piemērotāko risināšanas paņēmienu? Piedāvājam Mārupes Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolotājas Ineses Gašas pieredzi.

METODISKIE MATERIĀLI

Mūzika 7.klasē – Opera.

Mācību stunda muzejā.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

LIZDA pieprasa daļu no konfiscētajiem 29 miljoniem eiro novirzīt pedagogu atalgojuma palielināšanai.

IZM pieļauj, ka nākamgad pieaugs skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvars.

Skolēnus aicina iesaistīties programmā "Putni un mēs" un pētīt putnu dzīvi.

"Zaļā josta" aicina skolēnus piedalīties izlietoto bateriju vākšanas kampaņā.

Skolēni var pieteikt savu klasi aktīva dzīvesveida un veselīga uztura izaicinājumam "Sporto labākai dzīvei".

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.