Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla SKOLAS VĀRDS 19.decembra numurā lasiet:

AKTUĀLI

Latvijas skolēni uzrāda labus rezultātus matemātikā, bet samazinās viņu lasītprasmes sasniegumi.

Kādi ir Latvijas skolotāji salīdzinājumā ar citu valstu skolotājiem?

GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA

Globālās izglītības nedēļa arī Rīgas 6. vidusskolā.

INTERVIJA

Jūrmalas ģimnāziju redz kā kultūrizglītības gaismas pili.

CIEMOS PIE SKOLAS

Dobeles Dabaszinātņu mācību centrs – darīt vairāk un labāk.

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS

Draudzīgais aicinājums vieš ticību saviem spēkiem un bērnu spējām.

IZGLĪTĪBAS INDEKSS

Par izglītības kvalitāti no sabiedrības viedokļa.

VIEDOKLIS

Politikas veidotājiem jālūkojas tālāk par skaitļiem.

KONKURSS

Blaumaņa 15. konkursa noslēguma pasākums Ērgļos.

SKOLU PIEREDZE

„YouTube” kanāls un apgrieztā klase.

Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāju pieredze.

Pēc iespējas vairāk darboties praktiski.

Arvien jaunas idejas.

METODISKIE MATERIĀLI

Daudzstūra perimetrs. 2. klase.

Ziedi no koka.

Loto spēles  “Pitagora teorēma”.

Nauda. Sociālās zinības 9. klase.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Skolas varēs izvēlēties diagnosticējošo darbu matemātikā 3. klasei pildīt tiešsaistē vai rakstveidā.

Pētījums: Latvijas pilsētās un laukos ir atšķirīga izglītības pieejamība.

Par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs skolēni saņems naudas balvas gandrīz 20 000 eiro apmērā.

Likvidēs Izvaltas pamatskolu, kurā zinības apgūst 17 skolēni.

Dagdas novada Asūnē likvidēs sākumskolu, taču turpinās izglītot pirmsskolēnus.

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.