Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 19. marta numurā lasiet:

AKTUĀLI

Galvenie ieteikumi skolotājiem un vecākiem. Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas attālinātā mācību procesa īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kas ietver būtiskus ieteikumus skolām, skolotājiem, kā arī ir ieteikumi vecākiem, kā atbalstīt bērnus, mācoties attālināti. Ieteikumi būs publicēti arī IZM mājas lapā.

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

IZM pieļauj vēl vienu brīvlaiku un pagarinātu mācību gadu.

IZM kopā ar partneriem nodrošina 5000 viedierīču Latvijas skolēniem.

Valdībā pieņemti noteikumi par skolēnu brīvlaiku šajā pavasarī un eksāmenu norisi 12. klasēm.

RSU piedāvā 12. klases skolēniem tālmācībā sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā un ķīmijā.

Visas speciālās izglītības iestādes mācības nodrošinās attālināti.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž bažas par izglītības procesa norisi pēc brīvlaika.

Tiešsaistes materiālu vietne latviešu valodas apguvei – Māci un mācies latviešu valodu!

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪŠANĀS

Kā skolās strādās attālināti? Saistībā ar koronavīrusa „Covid-19” izplatību valstī turpinās ārkārtējā situācija līdz 14. aprīlim, un, lai arī pēc skolu pavasara brīvdienām skolēni vēl neapmeklēs skolu, mācības notiks attālināti. Kā šādos apstākļos organizēt mācību procesu, jautājām projekta „Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītājai Zanei Oliņai.

VIEDOKLIS

IT speciāliste: kas skolotājiem būtu jāzina, lai mācītu skolēnus attālināti? „Mūsdienās bieži vien pedagogam ir jāmāk lūgt padomu skolēnam. Pedagogam vajadzētu mācēt pajautāt bērnam kaut ko, lai parādītu, ka skolēns var kādā jomā būt zinošāks par skolotāju, un nejusties par to slikti. Un pašlaik ir situācija, kurā skolēni noteikti var palīdzēt. Tuvākajā laika posmā izglītojoties, būs nepieciešams vecāku, skolotāju un skolēnu kopīgs darbs. Vienotāks nekā līdz šim, lai arī attālināti. Jo, visticamāk, bērni paši nespēs 100% ar visu tikt galā, it īpaši sākumskolas skolēni, kuriem vairumam datorprasmes ir zemākā līmenī. Arī vecākiem būs iespēja ielūkoties skolēnu pasaulē, digitālajā vidē un kopā ar bērniem meklēt risinājumus,” uzskata Ventspils Digitālā centra informācijas tehnoloģiju (IT) speciāliste Dace Bergmane.

Ko skolēni turpmāk apgūs vidusskolā? Jau no nākamā mācību gada mainīsies tas, ko un kā jaunieši apgūs vidusskolā, tāpēc noslēdzošajā vecāku organizācijas „Mammām un tetiem” un projekta „Skola 2030” vecāku informēšanas kampaņas cikla „Facebook” diskusijā „Ko skolēni turpmāk apgūs vidusskolā?” pilnveidotā mācību satura un pieejas („Skola 2030”) ieviešanas vadītāja Zane Oliņa un Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs atbildēja uz vecāku jautājumiem un diskutēja par to, kas mainīsies vidusskolā. Diskusiju moderēja vecāku organizācijas „Mammām un tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Skolotājs: misija vai darbs? Šā gada 4. martā notika projekta „Mācībspēks” pirmais sarunu vakars ciklā „Skolotāja profesija un darbs”, kur dažādi skolotāji dalījās ar pieredzes stāstiem un redzējumu par mūsdienu izglītību. Par savu pieredzi, kā viņi nonākuši izglītības jomā, stāstīja Ādažu vidusskolas fizikas skolotājs un direktora vietnieks Raivis Pauls, „Iespējamās misijas” dalībnieks un Rīgas 95. vidusskolas vēstures skolotājs Jānis Kustkevičs un Jura Neikena Dikļu pamatskolas un Ēveles pamatskolas angļu valodas un deju skolotāja Evija Kokorīte.

EIROPAS EKSĀMENS

Piesaki skolu Eiropas eksāmenam! Vienīgais eksāmens Latvijā, kura jautājumus veido skolēni paši.

PROFESIJU DIENA

Profesiju diena Krustpils pamatskolā. Jau par tradīciju Krustpils pamatskolā kļuvusi skolas padomes rīkotā Profesiju diena. Tā ir diena, kad vecāki ierodas skolā, lai izglītojamajiem stāstītu par savu profesiju, darba ikdienu, izaicinājumiem un iespējām. Pirms četriem gadiem šāda iniciatīva nāca no Rūtas un Rūdolfa mammas Vinetas Voičonokas. Skola atsaucās uz šo piedāvājumu, un skolas padome aktīvi iesaistījās šīs idejas plašākā realizācijā.

PIEREDZE

Vēstures mācīšana pārgājienos un diskusijās Rudzātu vidusskolas vēstures skolotāja Ēvalda Kārkļa pieredze. Skolotājam Ēvaldam Kārklim vēsture ir sirdslieta, un viņš ir priecīgs par to, ka Rudzātos ir daudz skolēnu, kuriem patīk vēsture, daudz vietējo iedzīvotāju, kas aizraujas ar vēstures pētīšanu un novada vērtību daudzināšanu. „Rudzātos ir īpaša aura,” saka Ēvalds Kārklis. Un patiesi, šeit ir daudz gaišu un aizrautīgu ļaužu.

Kā vairot skolēnu interesi par bioloģiju? Rudzātu vidusskolas bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotājas Jolantas Ļubkas-Tarasovas pieredze. Rudzātu vidusskolas skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova māca dabaszinības, bioloģiju un ķīmiju. Skolā viņa strādā 17 gadu. Viņa stāsta: „Tā nu ir sanācis, ka praktiski saskaros ar visiem skolas bērniem no 1. līdz pat 12. klasei, jo sākumskolas bērniem vadu arī pulciņu „Skolēni eksperimentē”. Paralēli vienu dienu strādāju arī Rožupes pamatskolā par bioloģijas un ķīmijas skolotāju. Manuprāt, mūsdienās skolotājam ir jābūt pietiekami prasīgam un arī zināmā mērā elastīgam. Jāprot atrast zelta vidusceļu starp zināšanām, prasmēm un vērtībām tā, lai skolēns, aizejot no stundas, saprastu, kur viņam tas noderēs dzīvē.”

METODISKIE MATERIĀLI

Stundas plāns 11. klasei. „Šūnas dzīves cikls. Mitoze”.

DIGITĀLIE RESURSI

Skolotāji dalās ar digitālajiem materiāliem “Facebook”.

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)