Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla SKOLAS VĀRDS 17. aprīļa numurā lasiet:

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

9. klašu skolēniem piedāvā kārtot kombinēto eksāmenu.

12. klašu skolēni varēs kārtot tikai trīs obligātos centralizētos eksāmenus.

20. aprīlī informēs par nākamā mācību gada vispārizglītojošo skolu piedāvājumu vidusskolās.

Šuplinska: Eiropas valstu vidū izglītības jomā Latvija ir ļoti labā situācijā.

Aptauja: Vairāk nekā 60% skolēnu šobrīd mācībām velta vairāk laika nekā tad, kad tās notika klātienē.

Radīta jauna mācību video platforma "O-skola.lv".

Jaunajam skolotāju izglītības projektam "Mācītspēks" pieteikušies 280 kandidāti.

Neizdodas saskaņot jauno skolotāja profesijas standartu.

RTU apbalvo skolēnus – labāko zinātnisko darbu autorus STEM jomās.

Kvalitātes dienests atsāk akreditāciju, daļu procesa īstenojot attālināti.

Izsludina "Garās pupas" ikgadējo dzejoļu konkursu bērniem un pusaudžiem.

SKOLA2030

Izvērtēt kļūdas un sagatavoties jaunā satura ieviešanai. „Svarīgi ieraudzīt, kas ir tie jautājumi, pie kā vēl jāpiestrādā, lai skolas septembrī būtu gatavas sākt ieviest jauno saturu. Izvērtēt to, kas šobrīd notiek skolu ikdienā un iet uz priekšu,” tā vebinārā „Atbalsta pasākumi mācību satura ieviešanā” pašvaldību izglītības jomu vadītājiem un speciālistiem uzsvēra projekta „Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪŠANA

Kā nemaldīties attālinātās priedēs. Skolojam citādi. Pagājis mēnesis, kopš skola un skolotāji strādā jaunā veidā un ritmā. Sākotnējais bažīgais satraukums pieklusis, tomēr nerimst jautājumi un pārdomas – kā mācīt labāk, kā neuzlikt bērnam pārāk lielu slogu, tomēr sniegt jaunas zināšanas un nostiprināt jau esošās prasmes, kā skolotājam nezaudēt veselību un labu pašsajūtu. Diemžēl pagaidām katrai skolai nav izstrādāta sava virtuālā vide, tādēļ gan skolotāji, gan skolēni darbojas daudzās interneta platformās vienlaikus. Vairumam skolotāju nav viegli šie virtuālie izaicinājumi, tādēļ der celt godā savstarpējo palīdzību – dalīties ar idejām, materiāliem, prezentācijām, darba lapām, jauniem piegājieniem. Piedāvāt palīdzību ne tikai savam kolēģim, bet jebkuram citam pedagogam virtuālajā vidē. Šis laiks pierāda, ka neviena virtualitāte nevar aizstāt cilvēciskas attiecības, esam nepieciešami cits citam. Par savu pieredzi stāsta skolotāji, kuri strādā dažādās klašu grupās.

Kopīgs pašizaugsmes ceļš. Privātās pamatskolas DOMDARIS attālinātās mācīšanās pieredze. Šajā pavisam neparastajā laikā, kad jau vairākas nedēļas bērni ir mācījušies attālināti, katrā skolā, katrā klasē un arī ģimenē turpina veidoties jaunas pieredzes, prasmes un paradumi. Arī privātās pamatskolas DOMDARIS kolektīvs jau ir izdarījis pirmos secinājumus par attālinātās mācīšanās procesu.

VECĀKU PIEREDZE

Vecāka pieredzes stāsts: bērniem vairāk vajadzīgas praktiskās nodarbības. Laikā, kad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dienas pavada kopā ar ģimeni, jo gan bērni, gan liela daļa pieaugušo ir spiesti veikt savus darbus no mājām, aktuāls kļūst jautājums par to, kā organizēt mācību vielas apgūšanu. Rodas arī jautājums, kā vecāki var palīdzēt saviem bērniem, pildot mājasdarbus. Savā pieredzē ar ikdienas uzdevumu pildīšanu dalās divu bērnu mamma Rūta.

VĒSTULE PEDAGOGIEM

Par uzcītīgiem skolotājiem, pārgurušiem vecākiem un nesamīļotiem bērniem. Jau vairākas nedēļas mēs visi esam aizvadījuši ārkārtas režīmā. Varētu pat teikt – ārkārtīgas centības režīmā. Vecāki cenšas saglabāt līdzšinējos darba apgriezienus, strādājot no mājām, ar vienu aci pieskatot pirmsskolēnus un brīvajos brīžos palīdzot skolas vecuma atvasēm ar uzdoto mācību vielu. Skolotāji cenšas apgūt dažādas pieejas, kā iecerēto mācību saturu veiksmīgāk nodot audzēkņiem un viņu vecākiem. Turklāt arī daudzi skolotāji ir vecāki, kas ļauj piedzīvot centību visā tās krāšņumā.

PIEREDZE

Strādāt ar pilnu atdevi. Daugavpils Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova. „Nebaidies, tev viss izdosies, jo bieži vien tas, kurš grib, padara vairāk nekā tas, kurš var!” saka Irina Fjodorova. „Mana visdziļākā pārliecība – ja kaut ko darīt, tad darīt no sirds un ar pilnu atdevi. Un, lai gan ne vienmēr izdodas panākt augstāko un optimālāko rezultātu, tā strādājot, es cenšos, jo skolotāja profesija ir gan darbs, gan misija ar lielu atbildību, kurā vienmēr ir un jābūt izaicinājumiem. Un jebkuras problēmas, kuras parādās mūsu dzīves ceļā, vajag uzskatīt par vēl vienu iespēju izlabot, uzlabot, papildināt.

Žurnāla saturs pieejams abonētajiem.

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)