Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 9. aprīļa numurā lasiet:

PIEREDZE

Laukā mācās ar prieku. Diena uzaust pelēka, tomēr nokrišņus nesola. Skolas apkārtnē sāk pulcēties 5., 6. un 8. klases audzēkņi. Viņi ir priecīgi pēc vairākiem mēnešiem beidzot satikties klātienē. Telpās iet gan vēl nedrīkst. Aizputes vidusskola ir viena no tām mācību iestādēm, kas ar prieku uzņēma vēsti par iespēju vecāko klašu skolēniem stundas organizēt ārā.

Idejas mācībām laukā.

Viedokļi par āra mācībām.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

12. klašu skolēni drīkst klātienē gatavoties noslēguma pārbaudījumiem.

Skride: Tuvākajās dienās pret Covid-19 jādod iespēja vakcinēties arī klātienē strādājošajiem pedagogiem.

Izglītības likumu papildina ar vairākām jaunām normām un kompetencēm.

LIZDA līdz 14. aprīlim skolās veiks aprēķinus atbilstoši pedagogu darba samaksas jaunā modeļa projektam.

Latvijas Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē godalgoti 254 jaunie pētnieki.

Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam „Mācītspēks”.

Sarunas „ZINĀTNE.ZOOMED. IN”: zinātnieki tiksies ar 11. un 12. klašu skolēniem.

Skolotājus aicina piedalīties starptautiskā konkursā.

KONFERENCE

Pagaidām tikai riņķa dancis ar solījumiem. Kam īsti rūp, kas un kā mācīs mūsu bērnus un mazbērnus, centos sadzirdēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētajā 26. marta konferencē, kurā prezentēja LIZDA februārī veiktā pētījuma rezultātus un diskutēja par priekšlikumiem pedagogu darba algas, darba slodzes pilnveidošanas un profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga ievadā sacīja, ka būtiski ir apzināt risinājumus, ko var darīt izglītības iestādes, pašvaldības un nacionālā līmenī, lai kopā var īstenot kvalitatīvās pārmaiņas.

KLASES STUNDA

Klases stundu sarunās māca, uzmundrina un mēģina vienot. Klases audzinātājs savā ziņā ir uzticības persona, ar kuru var runāt par to, kas gan satrauc, gan iepriecina. Laimējas tiem skolēniem, kuriem patlaban audzinātāja ir kā otrā mamma, kas visus satur kopā, lai arī cits no cita attālinājušies. Skolotāji tādam brīdim gatavojas īpaši, kad reizi nedēļā notiek klases stunda. Uz sarunu aicināju Rīgas 64. vidusskolas 12. a klases audzinātāju Guntu Stūrmani, kas pārsvarā ar visiem jau ir kopā no 7. klases, un Gulbenes novada vidusskolas 6. klases audzinātāju Violu Garo, kas savējos klātienē nav pat satikusi, jo aizstāj kolēģi no janvāra.

PIEREDZE

Paņemt rokā varavīksni. 3D modeļu izmantošana. Kāds izskatās atoms, kuģis, Pēterbaznīcas tornis un Brīvības piemineklis? Un kāda gan izskatās… varavīksne? Uz šādiem mums tik ierastiem un arī mazliet neparastiem jautājumiem kopā ar skolēniem ar smagiem redzes traucējumiem atbildes meklē Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra skolotāji, jo ne vienmēr ir viegli precīzi aprakstīt lietas un parādības, kuras ir vienkārši jāredz un kuru uztverei parastā situācijā veltām vien dažas sekundes.

Stunda ārā ar ArcGIS Online. Šī mācību gada sākumā ceturtajām klasēm tika novadītas integrētās stundas sportā, dabaszinībās, matemātikā un datorikā ar mērķi iepazīties ar Daugavpils Centrālā parka kokaugu daudzveidību un veikt koku apkārtmēru mērījumus. Stundas realizācijai tika izveidots publiski pieejams interaktīvais maršruts ArcGIS Online vidē.

Skolēncentrēta datorikas apguve Ērģemes pamatskolā. Skolēncentrētu datorikas/ informātikas apguvi es definētu kā mācību (mācīšanas + mācīšanās) virzienu, kurā uzmanības centrā ir skolēns. Mājaslapas „Ērģemes pa[1]matskola: datorikas apguve” saturu skolotāja vadībā būtībā veidojuši skolēni, ievērojot viņu intereses, vajadzības, gatavību, nevis iepriekš pieņemtas patiesības par datoriku. Skolotājs šajā procesā piedalās kā mentors.

Dabas ainavas fragmenta kopija, 6. klase.

Ciemos pie M.Cielēnas literārās pasakas „Kaķu tramvajs”. Lasītprasme ir viens no lielajiem skolēnu klupšanas akmeņiem, tādēļ pedagogam ir jāpiedāvā skolēniem dažādi teksta veidi, kas ir saistoši konkrētajam vecumposmam. Apgūstot un padziļinot zināšanas par literāro pasaku, skolotājam jāizveido pēc iespējas dažādi uzdevumi par tekstu, kuri ietver lasīšanas, runāšanas, rakstīšanas un klausīšanās kompetences.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?