Mācību grāmatas

Šobrīd Izdevniecība Skolas Vārds gatavo jaunus mācību līdzekļus, lai atbalstītu skolotājus jauno izglītības programmu īstenošanā un skolēnus lietpratības attīstīšanā. Pašlaik sagatavošanā:

7. klase

I.Klints. Inženierzinības, skolotāja e-rokasgrāmata. Grāmatu plānots izdot 2022. gada oktobrī.

8. klase

I.Klints. Fizika, 8. klase (STEAM pieeja). Grāmatu plānots izdot 2022. gada decembrī.

1. klase, autoru kolektīvs

Mācību grāmatas tiek veidotas balstoties uz kompetenču pieeju mācību saturā piedāvājot starpdisciplināru pieeju vienlaikus vairākos mācību priekšmetos.

 • Latviešu valoda, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Matemātika, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Dabaszinības, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Sociālās zinības, darba burtnīca
 • Starppriekšmetu uzdevumu komplekts
 • Skolotāja rokasgrāmata katrā mācību priekšmetā
  Grāmatas plānots izdot 2023. gada aprīlī.

2. klase, autoru kolektīvs

 • Latviešu valoda, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Matemātika, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Dabaszinības, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Sociālās zinības, darba burtnīca
 • Angļu valoda, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Starppriekšmetu uzdevumu komplekts
 • Skolotāja rokasgrāmata katrā mācību priekšmetā
  Grāmatas plānots izdot 2023. gada aprīlī.

3. klase, autoru kolektīvs

Mācību grāmatas tiek veidotas balstoties uz kompetenču pieeju mācību saturā piedāvājot starpdisciplināru pieeju vienlaikus vairākos mācību priekšmetos.

 • Latviešu valoda, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Matemātika, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Dabaszinības, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Sociālās zinības, darba burtnīca
 • Angļu valoda, mācību grāmata, darba burtnīca
 • Starppriekšmetu uzdevumu komplekts
 • Skolotāja rokasgrāmata katrā mācību priekšmetā
  Grāmatas plānots izdot 2023. gada aprīlī.