Dabaszinības 1. klase. Darba burtnīca

Skaits

0.00

Pievienot grozam
Darba burtnīca ”Dabaszinības 1. klase”
Annija Vilnīte, Sanda Isačonoka Atopkina

Mācību līdzekļa paredzamais iznākšanas laiks: 2023. gada aprīlis.

Darba burtnīca ir izmantojama komplekta ar mācību grāmatu ”Dabaszinības 1.klasei”, kas ir sagatavota, balstoties uz ”Dabaszinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas parauga, kas ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

Tēmas:
1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?
1.2. Kā pētīt materiālus?
1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?
1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?
1.5. Kā pētīt Visumu?
 
Atgriešanās atpakaļ