Dabaszinības 1. klase. Mācību grāmata

Skaits

0.00

Pievienot grozam
Mācību grāmata ”Dabaszinības 1. klase”
Annija Vilnīte, Sanda Isačonoka Atopkina

Mācību līdzekļa paredzamais iznākšanas laiks: 2023. gada aprīlis.

Mācību grāmata ir sagatavota, balstoties uz ”Dabaszinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas parauga, kas ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
Tēmas:
1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?
1.2. Kā pētīt materiālus?
1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?
1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?
1.5. Kā pētīt Visumu?

Mācību grāmatas saturu papildina:
  • OR kodi, kas ļaus piekļūt video un audio formātā izmantojamiem mācību palīglīdzekļiem.
  • Mācību atgādnes dabaszinību apguvei.
Atgriešanās atpakaļ